Nieuwsblog

14-10-2019 Het bijzondere van lokaal 1.30 »

Dit jaar heeft het LeerWerkTraject een nieuw lokaal gekregen.

Lees meer »

14-10-2019 Ontdekactiviteiten Revius »

De Revius organiseert diverse ontdekactiviteiten voor toekomstige leerlingen.

Lees meer »

14-10-2019 Wijziging data werkweek 3-mavo en 4-havo »
14-10-2019 Samenwerking Revius en Lyceo »

Wartburg College locatie Revius biedt samen met Lyceo huiswerkbegeleiding en bijles aan. Deze begeleiding is voor leerlingen van alle niveaus en alle jaarlagen.

Lees meer »

11-10-2019 Open Lessen voor kennismaking toekomstige bruggers met locatie Guido de Brès »

D.V. maandag 4 en dinsdag 5 november 2019 is het weer zover: de Open Lessen op locatie Guido de Brès. Deze zijn bedoeld voor leerlingen die overwegen om na hun basisschoolcarrière de overstap naar locatie Guido de Brès te gaan maken.

Lees meer »

11-10-2019 Overzicht leerlingbespreking en rapporten schooljaar 2019-2020 »

Omdat dit schooljaar voor het eerst slechts twee in plaats van vier rapporten worden uitgereikt, volgt hier een overzicht van de leerlingbesprekingen en rapportuitreikingen:

Lees meer »

11-10-2019 Voor de veiligheid gecontroleerd »

Voor de zomervakantie is er n.a.v. signalen die er waren rondom mogelijke aanwezigheid van drugs een controle uitgevoerd.

Lees meer »

11-10-2019 Verdiepingsreis 4 mavo naar Krakau »

Binnen de mavo is een doorlopende leerlijn ontwikkeld over de Holocaust en de geschiedenis van het Joodse volk. Aandacht voor de Holocaust is belangrijk en krijgt daarom binnen het vak geschiedenis veel aandacht.

Lees meer »

11-10-2019 Onderweg naar school »

Intussen ligt er al weer een aardige schoolperiode achter ons. De introductiedag/-ochtend lijkt weer lang geleden.

Lees meer »

11-10-2019 20-jarig jubileum uitwisseling Lonyay Gimnazium Boedapest »

Iets meer dan 20 jaar geleden schudt Hongarije het socialistische stof van zich af en beginnen de Hongaren te ontwaken. Het westen van Europa blijkt zich verder ontwikkeld te hebben dan ze ooit had gedacht.

Lees meer »

11-10-2019 Gymnasium onderbouw naar 'Het Valkhof' »

Woensdag 4 juli zijn de klassen 2gto en 3gto op excursie geweest naar Nijmegen. Deze excursie hoort bij het gymnasium cultuuronderwijs.

Lees meer »

10-10-2019 Winterfair Marnix - Save the date! »

Zoals u wellicht al gehoord hebt, gaat de Marnix participeren in het Young Ambassadors-programma van stichting Woord & Daad (W&D).

Lees meer »

08-10-2019 Cambridge-examens en CELC »

In het afgelopen jaar was de Cambridge klas op locatie Marnix goed bezet: 30 leerlingen uit 3havo/vwo wilden zich voorbereiden op het FCE-examen.

Lees meer »

08-10-2019 Geluks- en pechvogels »

Lezers zijn geluksvogels.

Lees meer »

08-10-2019 Benoemingen Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) »

Vanuit de CMR zijn er onlangs wervingen uitgezet voor het invullen van de ontstane vacatures in de oudergeleding van de CMR vanuit de locatie Revius en De Burcht/PrO.

Lees meer »

08-10-2019 Aanvragen vergoeding reisfonds »

U kunt aan het begin van het schooljaar een aanvraag doen voor een bijdrage uit het reisfonds indien uw kind een (jaar)abonnement voor het openbaar vervoer heeft.

Lees meer »

08-10-2019 De Swaef: een goede basis voor ondernemerschap »

Deze week spraken we een jonge ondernemer die twee jaar geleden zijn diploma op De Swaef in ontvangst nam.

Lees meer »

08-10-2019 Smokefree = Rookvrij »

Voor dinsdagavond 1 oktober 2019 waren al onze leerlingen die roken met hun ouders uitgenodigd.

Lees meer »

07-10-2019 Presentatie door NET Foundation »

Maandag 30 september is er in een aantal klassen bij de lessen godsdienst een presentatie verzorgd door NET Foundation.

Lees meer »

07-10-2019 Uit de LMR »

De LMR van de Marnix heeft acht leden en die hebben een maximale zittingsduur van acht jaar

Lees meer »

30-09-2019 Busabonnement 2019 2020 »

Kijk hier voor meer informatie over het aanvragen van een busabonnement

Lees meer »

24-09-2019 Aanbod masterclasses Wartburg Academie »
23-09-2019 Kamp E&O, Kampeerhoeve Koole »

Het kamp van leerjaar 3 van E&O was dit jaar bij ‘Kampeerhoeve Koole’ in Noorden.

Lees meer »

18-07-2019 Start cursusjaar 2019 2020 »

De nieuwe cursus wordt begonnen met een openingsbijeenkomst op maandagavond 2 september om 19.30 uur in de Julianakerk aan de Mauritsweg 286/hoek Krispijnseweg te Dordrecht.

Lees meer »

05-07-2019 Mededelingen start schooljaar 2019-2020 »

Ter voorbereiding op het nieuwe cursusjaar willen wij u als ouders graag informeren over een aantal belangrijke zaken.

Lees meer »

28-06-2019 Rooster ophalen rapporten en inleveren van de schoolboeken »

D.V. woensdag 17 juli worden de leerlingen op school verwacht voor het ophalen van hun rapport en het inleveren van de schoolboeken.

Lees meer »

20-06-2019 Afsluiting schooljaar 2018 2019 »

Met betrekking tot de afsluiting van dit cursusjaar vindt u o.a. belangrijke informatie over de toetsperiode, activiteitenweek, overgangsvergaderingen, het inleveren van het boekenpakket en de jaarsluiting.

Lees meer »

18-06-2019 Jaarverslag 2018 »

Het jaarverslag 2018 is gereed. U wordt uitgenodigd om hiervan nader kennis te nemen.

Lees meer »

18-06-2019 Eervolle afsluiting van het project Vakkanjers! »

Vorige week was er een extra waarderend woord voor bk!

Lees meer »

17-06-2019 Jongerendebat over de vrije wil en aanverwante artikelen »

Op 6 mei 2019 was het nog meivakantie.

Lees meer »

17-06-2019 Megabedrag voor Open Doors! »

De leerlingen van leerjaar 1 en 2 hebben een bedrag opgehaald van € 28.623,50 voor stichting Open Doors.

Lees meer »

17-06-2019 WereldWijdeWiskundeWedstrijd »

Alweer heel wat weken geleden deden 49 leerlingen van onze school mee met de Kangoeroewedstrijd.

Lees meer »

17-06-2019 Typevaardigheid van leerlingen »

Wij willen vanuit school stimuleren dat leerlingen hun typevaardigheid beheersen.

Lees meer »

17-06-2019 Programma laatste schoolweken cursus 2018-2019 en start nieuwe cursus »
17-06-2019 Introductiedag 3 september 2019 »

Op dinsdag 3 september 2019 wordt de leerlingen een introductieprogramma aangeboden op onze school aan de Prof. Waterinklaan en een buitenlocatie.

Lees meer »

17-06-2019 Ontwikkelingen tto-bovenbouw »

Met ingang van komend schooljaar wordt het lesaanbod voor tto-leerlingen in de bovenbouw uitgebreid.

Lees meer »

17-06-2019 Ondernemersontbijt en Reis IBC Kom over en help Moldavië »

Vroeg opstaan voor school. Niet vaak is een klas om zeven uur present.

Lees meer »

17-06-2019 Afscheidsdag examenklassen »

In vliegende vaart de toren af! Afscheid nemen is nooit leuk.

Lees meer »

17-06-2019 Eureka!Day »

Op donderdag 16 mei was de Eureka!Day finale in De Broodfabriek in Rijswijk.

Lees meer »

17-06-2019 Wartburgleerlingen winnen jongerendebat Dordtse Synode »

Het Reformatie instituut Dordrecht nam het initiatief om in het herdenkingsjaar vierhonderd jaar Dordtse Synode een jongerendebat te organiseren.

Lees meer »

16-06-2019 Gala leerjaar 4 - 24 mei 2019 »

Na weken van voorbereiding was het dan eindelijk zover. Rond 19.00 uur kwamen de eerste leerlingen al bij school aan. De rode loper lag klaar en de ‘champagne’ stond ingeschonken. De aula was sfeervol verlicht en versierd.

Lees meer »

14-06-2019 Techniekavond »

Op woensdagavond 17 mei was de Techniekavond.

Lees meer »

13-06-2019 Vacature bestuur Stichting Materiële Steun »

We zijn als Wartburg College zeer dankbaar voor het bestaan van de Stichting Materiële Steun.

Lees meer »

13-06-2019 Stichting Materiële Steun »

De Stichting Materiële Steun wil reformatorisch onderwijs voor iedereen bereikbaar maken.

Lees meer »

13-06-2019 Gift VGS »

We ontvingen een mooie gift van De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).

Lees meer »

12-06-2019 Examenresultaten De Swaef »

Examenresultaten De Swaef

Lees meer »

12-06-2019 Examenresultaten Revius »
12-06-2019 Examenresultaten Guido de Bres »

Examenresultaten Guido de Bres

Lees meer »

12-06-2019 Examenresultaten Marnix »

Een overzicht van de geslaagden op locatie Marnix

Lees meer »

12-06-2019 Elektronische leeromgeving (ELO) »

De afgelopen jaren heeft het Wartburg College gebruik gemaakt van itslearning als elektronische leeromgeving (ELO).

Lees meer »

11-06-2019 Samenwerking Driestar College en Wartburg College »

Zie bijgaand persbericht

Lees meer »

11-06-2019 Workshop glasblazen »

Vorige week hebben leerlingen de workshop glasblazen gevolgd.

Lees meer »

28-05-2019 Na-examenreizen »

De examenleerlingen van mavo, havo en vwo zijn op na-examenreis geweest.

Lees meer »

20-05-2019 Proefjeslessen groep 7 »

Vorige week hebben we een aantal groepen 7 op bezoek gehad voor het volgen van een proefjesles met het thema 'water'.

Lees meer »

14-05-2019 Op bezoek bij d'Amandelhof »

Vorige week donderdag waren leerlingen uit 3-vwo op bezoek bij woonzorgcentrum d’Amandelhof.

Lees meer »

14-05-2019 Bezoek Ken Rudolph »

Afgelopen vrijdag was Ken Rudolph uit de VS op bezoek om bij ons een lezing te houden over het thema 'How to cleanse our hearts from idols'.

Lees meer »

08-05-2019 Succes met de examens! »

Morgen beginnen de examens. We wensen de examenleerlingen veel succes!

Lees meer »

26-04-2019 Afscheidsdag examenleerlingen 2019 »

De afscheidsdag van de examenleerlingen is alweer voorbij.

Lees meer »

23-04-2019 Rolstoelbasketbalclinic »

Vandaag kregen twee klassen een rolstoelbasketbalclinic.

Lees meer »

18-04-2019 Paasviering 2019 »

Vandaag hebben we met elkaar de paasvieringen mogen houden.

Lees meer »

16-04-2019 Ziekmeldingen en verlofaanvragen »

We maken u attent op de regels die we als school hanteren omtrent ziekmeldingen en verlofaanvragen.

Lees meer »

15-04-2019 Volwassen EHBO-diploma! »

EHBO-situaties herkennen en handelen, wonden verbinden, reanimeren met AED…. leerlingen van leerjaar 4 Zorg & Welzijn hebben het afgelopen schooljaar veel geleerd en geoefend tijdens de lessen EHBO.

Lees meer »

12-04-2019 Bezinningsdag 4vmbo »

Op 22 februari jl. was er de bezinningsdag.

Lees meer »

12-04-2019 Oradea - Rotterdam; Rotterdam-Oradea »

Na drie bijeenkomsten, als voorbereiding op de reis, zijn collega Baars, mijn vrouw en ik op 27 maart met 22 studenten van klas 3-tto vertrokken naar Oradea, een grote stad in het westen van Roemenië.

Lees meer »

12-04-2019 Uitwisseling Duitsland »

In het kader van Internationalisering organiseert de Marnix elk jaar uitwisselingen.

Lees meer »

11-04-2019 Activiteitenweek Revius - april 2019 »

Deze week vindt de activiteitenweek van Revius plaats.

Lees meer »

10-04-2019 Finale Wartburg Muziekconcours »

Op vrijdagavond 22 maart werd voor de elfde keer de finale van het Wartburg Muziekconcours gehouden.

Lees meer »

09-04-2019 Uitslag verhalenwedstrijd 2019 »

Tien inzendingen waren er dit jaar van leerlingen die meedongen naar een prijs in de Guido- verhalenwedstrijd.

Lees meer »

09-04-2019 Presentatie-avond PWS 12 maart 2019 »

Examenleerlingen Havo en Vwo krijgen in het profielwerkstuk (PWS) de kans om 80 uur te werken aan een eigen onderzoek of ontwerp!! Ook dit jaar zijn er prachtige resultaten neergezet.

Lees meer »

09-04-2019 Eureka!Cup en Techniekavond 2019 »

Ook dit jaar doen we weer mee met de derde klas havo en vwo aan de Eureka!Cup.

Lees meer »

09-04-2019 Leeskring mavo 4 »

Ongeveer 20 enthousiaste leerlingen uit mavo 4 hebben op woensdag 20 maart meegedaan aan een leeskring over het boek Dingen die niemand weet van Alessandro d’Avenia

Lees meer »

09-04-2019 Finale Wartburg Muziekconcours »

Op vrijdagavond 22 maart werd voor de elfde keer de finale van het Wartburg Muziekconcours gehouden.

Lees meer »

09-04-2019 Worldschool-opdracht »

Worldschool is een netwerk dat leerlingen op middelbare scholen in contact brengt met échte opdrachtgevers (nationaal en internationaal).

Lees meer »

03-04-2019 Gevraagd: enthousiaste vrijwilliger mediatheek »

Wie komt ons enthousiaste team versterken?

Lees meer »

29-03-2019 Verfavond 28 maart 2019 »

Op 28 maart was er door de oudercommissie een verfavond georganiseerd.

Lees meer »

25-03-2019 Op Revius staat de Bijbel centraal »
21-03-2019 Kangoeroewedstrijd 2019 »

Vandaag was de kangoeroewedstrijd: een wedstrijd bestaande uit wiskundeopgaven.

Lees meer »

21-03-2019 Ondertekening nieuwbouw Techniekhal De Swaef »

Op woensdag 20 maart hebben aannemer Bouwbedrijf Middelwateringbouw BV en het Wartburg College de aannemingsovereenkomst ondertekend voor de bouw van een Techniekhal met een oppervlak van 950m2.

Lees meer »

21-03-2019 Wartburg Muziekconcours D.V. vrijdag 22 maart 2019 »

Op D.V. vrijdag 22 maart 2019 zal voor de elfde keer de finale van het Wartburg Muziekconcours plaatsvinden.

Lees meer »

20-03-2019 Presentaties profielwerkstukken 2019 »

Gisteravond: presentaties van de profielwerkstukken!

Lees meer »

20-03-2019 Excursie Rotterdam »

Uitje in eigen stad voor het vak aardrijkskunde 4-mavo!

Lees meer »

20-03-2019 Wartburg College ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding »

De staatssecretaris van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Dordrecht, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Drechtsteden voor schooljaar 2017-2018 een aanvraag heeft ingediend voor PrO en vso.

Lees meer »

19-03-2019 Veilig en kleinschalig »

Op Revius zitten ruim 650 leerlingen. We zijn een kleine school waar de leraren de leerlingen persoonlijk kennen.

Lees meer »

15-03-2019 Leerlingbegeleiding »

Benieuwd naar onze leerlingbegeleiding?

Lees meer »

08-03-2019 Christelijke politiek thema avond »

Welke meerwaarde heeft christelijke politiek nog?

Lees meer »

08-03-2019 Presentaties profielwerkstukken 5H & 6V »

De leerlingen uit 5h en 6v hopen op dinsdagavond 12 maart van 19.00-22.00 uur hun profielwerkstuk te presenteren.

Lees meer »

07-03-2019 Voorronde Wartburg Muziekconcours »

Afgelopen woensdag was de voorronde van het Wartburg Muziekconcours.

Lees meer »

21-02-2019 Bezoek verhalenverteller David Heathfield »

Vandaag kwam David Heathfield naar onze school. David is een verhalenverteller uit Engeland.

Lees meer »

19-02-2019 Skills Talents 2018-2019 »

Wie wil daar nu niet aan meedoen! September vorig jaar werden we uitgenodigd door Skills Talents om onze leerlingen van leerjaar 4 in een vakwedstrijd te laten strijden tegen leeftijdsgenoten van andere scholen.

Lees meer »

19-02-2019 Scratch Messiah »

Vrijdag 15 februari vond de jaarlijkse scratch Messiah plaats in een uitverkochte Pieterkerk te Leiden.

Lees meer »

18-02-2019 Lezen is denken met andermans hoofd »

Lezen is zó 2025! U leest het goed. Lezen heeft toekomst!

Lees meer »

18-02-2019 'De basis op orde' »

In december 2018 hebben we in het kader van ‘De basis op orde’ onze schoolstewards voor het voetlicht gebracht. Een succesvol traject, waarbij leerlingen medeverantwoordelijk worden gemaakt voor (het schoonhouden van) het schoolgebouw.

Lees meer »

18-02-2019 Terugblik Open Dag »

Op zaterdag 26 januari hadden we onze jaarlijkse Open Dag.

Lees meer »

15-02-2019 Winnaars Groot Marnix Dictee »

Petje af voor de leerlingen en de Gideonsbende aan personeelsleden die woensdag het GMD schreven.

Lees meer »

15-02-2019 Vrijwilliger Gezonde schoolwinkel gevraagd! »

Op de Open Dag zijn er weer veel verse sapjes en gezonde hapjes uitgedeeld aan toekomstige nieuwe leerlingen, ouders, broertjes en zusjes.

Lees meer »

15-02-2019 Makerklas »

Maken zit sinds de schepping in de natuur van mensen.

Lees meer »

15-02-2019 Examentraining Lyceo »

Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de (school)examens, bieden wij de mogelijkheid om een extra examentraining te volgen.

Lees meer »

15-02-2019 Talentlessen 1 mavo »

Wat waren de talentlessen een succes in de klassen van 1 mavo!

Lees meer »

15-02-2019 Met (g)een pen te beschrijven! »

‘Kijk jij nou eens’, zuchtend schuif ik het so-blaadje richting mijn man.

Lees meer »

14-02-2019 Bezoek studentenverenigingen »
13-02-2019 Winnaar spannende voorleeswedstrijd brugklassen »

Op 22 januari jl. was de voorleeswedstrijd voor de brugklassen in de aula.

Lees meer »

13-02-2019 'Over je schaduw heen' »

Erg lastig, je schaduw gaat altijd met je mee.

Lees meer »

13-02-2019 Sportoriëntatie in Sauerland »

Op donderdag 17 januari zijn we met 118 leerlingen uit havo 5 en vwo 6 naar Winterberg in Sauerland geweest.

Lees meer »

13-02-2019 No Apologies project voor tweedeklassers »

In de week van 21 t/m 25 januari 2019 vond de Brèsweek plaats en was het eindelijk zover

Lees meer »

13-02-2019 Werken in onze winkel Profijt? »

Bezoekt u ook al onze winkel voor tweedehands kinderkleding, beenmode of een kraamcadeau?

Lees meer »

13-02-2019 Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) klas 3 havo en 3 vwo »

Voor de leerlingen uit klas 3 havo stond de afgelopen Brèsweek in het teken van loopbaanoriëntatie en –begeleiding.

Lees meer »

13-02-2019 Excursie kubuswoningen en Markthal mavo 2 »

Op een zonnige middag in de Bresweek vertrokken we met mavo2 naar de binnenstad.

Lees meer »

12-02-2019 Techniekhal De Swaef »

De realisatie van een techniekhal aan ons pand van locatie De Swaef komt steeds dichterbij.

Lees meer »

08-02-2019 Studiekeuzeworkshop van de Erasmus Universiteit »
06-02-2019 Voorlichtingsavond ouders toekomstige brugklasleerlingen »

D.V. 12 februari is de voorlichtingsavond voor ouder(s)/verzorger(s) van toekomstige brugklasleerlingen.

Lees meer »

05-02-2019 Artikel Trouw over docent Boerman »

Er heeft een mooi artikel in de Trouw gestaan over meneer Boerman, docent tekenen.

Lees meer »

04-02-2019 Bezoek aan Ames Autobedrijf »

Woensdag 23 januari zijn we met de M&T (Mobiliteit & Transport) leerlingen van leerjaar 3 bij Ames Autobedrijf op bezoek geweest.

Lees meer »

04-02-2019 Uit de oudercommissie »
04-02-2019 Restaurant 'Heeren op Zuid' »

In november 2018 werd restaurant 'Heeren op Zuid' geopend. In het RD van 1 februari stond een leuk artikel over 'Heeren op Zuid'.

Lees meer »

31-01-2019 Gastles dhr. R. Bisschop »

Op donderdag 10 januari was dhr. R. Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP, te gast op onze school. Twee leerlingen uit klas 4gp1 hadden hem uitgenodigd in het kader van hun sectorwerkstuk.

Lees meer »

31-01-2019 Week van de Procestechniek »

In januari hebben we met de leerlingen van leerjaar 2, die het profiel PIE (Produceren, Installeren & Energie) volgen, deelgenomen aan de Week van de procestechniek.

Lees meer »

28-01-2019 Open avond - 1 februari 2019 »

Welkom op onze Open avond!

Lees meer »

23-01-2019 Artikel over maatschappelijke stage »

Deze maand verscheen er een artikel in DRS magazine over de maatschappelijke stage op Revius.

Lees meer »

23-01-2019 Wartburg Muziekconcours »

Op D.V. vrijdag 22 maart 2019 zal voor de elfde keer de finale van het Wartburg Muziekconcours plaatsvinden.

Lees meer »

17-01-2019 Bezoek aan het Hoornbeeck College »

2-mavo was gisteren op bezoek bij het Hoornbeeck College ter oriëntatie op een vervolgstudie.

Lees meer »

14-01-2019 Terugblik open dag 2019 »

De open dag was een succes!

Lees meer »

21-12-2018 Kerstdiner voor de wijk »

Na weken van voorbereiding was het gisteravond dan zover: het Kerstdiner voor de wijk.

Lees meer »

17-12-2018 Thema-avond 'Genotsmiddelen' »

Of je nu leerling, ouder of mentor bent: iedereen heeft te maken met het thema ‘genotsmiddelen’. Hoe gaan we daar met elkaar nu op een goede manier mee om? Op woensdagavond 28 november jl. hebben leerlingen, ouders en mentoren van leerjaar 3 hier met elkaar over nagedacht.

Lees meer »

17-12-2018 Keuzevakken profiel Bouwen, Wonen en Interieur »

Een leerling die het profiel BWI volgt moet, naast de verplichte profielmodules, ook keuzevakken volgen. Hierdoor kunnen leerlingen zich specialiseren in een bepaalde beroepsrichting, bijvoorbeeld schilderen, timmeren op de bouwplaats, interieurbouw of metselen.

Lees meer »

17-12-2018 Stewards op school »

Na de herfstvakantie zijn we als school gestart met het inzetten van stewards. Zij spreken medeleerlingen aan op gedrag, waarbij het uitgangspunt is om met elkaar te werken aan een schone en frisse school.

Lees meer »

14-12-2018 Open dag D.V. 12 januari 2019 »

Kom Revius ontdekken op de open dag van D.V. 12 januari!

Lees meer »

14-12-2018 Ontdekmiddag »

Dinsdag 20 november jl. stroomde de Marnix vol met leerlingen.

Lees meer »

14-12-2018 Ik val op bij Wartburg Guido de Brès »

Op de vroege donkere donderdagmorgen van 22 november 2018 was het zover: de aangekondigde reparatieactie van de fietsverlichting ging van start. Om 08:00 uur kwamen de eerste fietsers aan. Verbazing was in vele ogen af te lezen. Dat leerlingen door de conciërges en een aantal directieleden aangehouden zouden worden, was voor hen toch wel een verrassing.

Lees meer »

14-12-2018 Op ‘klimbezoek’ bij Adventure City Rotterdam! »

Tijdens de afgelopen weken zijn verschillende onderbouwklassen tijdens de gymles naar Adventure City geweest. Op uitnodiging van de eigenaar mochten scholen in Rotterdam gratis met hun leerlingen komen klimmen om te ervaren hoe leuk het is om met elkaar tot grote hoogte te komen! Anouk en Ymke schreven een korte impressie over dit geslaagde uitstapje:

Lees meer »

14-12-2018 Bezoek aan het hof van Nederland »

Hof van Nederland weet de geschiedenis op een eigentijdse wijze te brengen. Dat werd duidelijk toen wij op vrijdagmiddag 16 november met 39 leerlingen uit 4 VWO bij dit museum in het hart van Dordrecht op bezoek gingen.

Lees meer »

14-12-2018 Profielwerkstukken mavo 4 »

Wat kunnen leerlingen in mavo 4 ontzettend hard werken! Op donderdag 15 en vrijdag 16 november zijn leerlingen in mavo 4 twee lange dagen bezig geweest met hun profielwerkstuk.

Lees meer »

14-12-2018 Gedragsonderzoek Diergaarde BLIJDORP »

“Doet die pinguïn altijd hetzelfde als hij uit het water komt?” of “Hoe ver durft het jonge aapje bij zijn moeder vandaan?” Dergelijke vragen stelden leerlingen uit 4-havo en 4-vwo op vrijdag 16 november in Blijdorp. Met 125 leerlingen, verdeeld over drie groepen, deden we gedragsonderzoek in de Diergaarde. Dit in het kader van praktisch onderzoek bij biologie, nadat het lesonderdeel “Gedrag” in de theorieles is behandeld.

Lees meer »

14-12-2018 Bezoek aan de kra(n)t »

Leerlingen die IBC volgen, runnen een eigen bedrijf. Daarnaast is het bezoeken van bedrijven een onderdeel van het programma. Het geeft inzicht in de bedrijfsstructuur, in commercieel denken en het inspireert leerlingen voor hun eigen onderneming.

Lees meer »

14-12-2018 Informatiemarkt voor studie en beroep »

Woensdag 21 november 2018 werd de tweejaarlijkse Informatiemarkt voor studie en beroep gehouden voor examenklassen en voor-examenklassen. Van 18.30 – 21.30 was het een drukte van belang in zowel de aula, de sporthal als in de lokalen.

Lees meer »

14-12-2018 Schoolavond Schepping en Evolutie »

Maandag 26 november is er op de Guido een toerustingsavond geweest over schepping en evolutie. Het onderwerp van deze avond was "Adam, waar kom je vandaan?". Het geheel werd georganiseerd door Sanne en Willianne (6v3), twee leerlingen van onze school.

Lees meer »

14-12-2018 Open Lessen: kennismaking toekomstige brugklasleerlingen »

Voor de tweede keer in de geschiedenis van locatie Guido de Brès zijn de Open Lessen gegeven. Het was dan ook weer een gezellige drukte op donderdag 15 november. Hier en daar wat schuchtere blikken, maar veelal spatte de nieuwsgierigheid van de gezichten bij de groep 8 leerlingen. Zo’n 400 leerlingen van verschillende basisscholen hebben met groot genoegen kennisgemaakt met onze mooie locatie Guido de Brès en de gang van zaken op het voortgezet onderwijs.

Lees meer »

13-12-2018 Internationalisering »

Dit schooljaar is er veel gedaan op het gebied van internationalisering. In september zijn tien leerlingen uit Slowakije een midweek op bezoek geweest op onze school.

Lees meer »

13-12-2018 Kringloop »

In mijn vrije tijd ben ik graag op zoek naar leuke, oude spulletjes.

Lees meer »

13-12-2018 Nieuwsbericht LMR »

Het is alweer enige tijd geleden dat u van ons als oudergeleding van de LMR iets hebt gehoord.

Lees meer »

12-12-2018 Studiedag geloof en wetenschap »

6-vwo heeft de afgelopen weken aandacht besteed aan de relatie tussen geloof en wetenschap.

Lees meer »

12-12-2018 Herinnering aanvragen vergoeding reisfonds »

U kunt een aanvraag doen voor een bijdrage uit het reisfonds voor de reiskosten van het afgelopen schooljaar.

Lees meer »

12-12-2018 Techniekhal De Swaef-Hoornbeeck »

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de realisatie van een plan om op het terrein van locatie De Swaef een Techniekhal te bouwen waarin we samen met het Hoornbeeck techniekonderwijs geven.

Lees meer »

12-12-2018 Achterbanvergadering »

Op dinsdag 27 november jl. hebben we met kerkenraadsleden en schoolbestuurders gesproken over het thema seksualiteit.

Lees meer »

12-12-2018 Naar een nieuw schoolplan »

In onze school zijn we bezig met het nadenken over een nieuw schoolplan voor de periode 2020-2015.

Lees meer »

05-12-2018 Muzikaal Programma De Hofstee »

Zeven leerlingen uit 6-vwo hebben vorige week met een muzikaal programma gezorgd voor een ontspannen middag voor de bewoners van verzorgingshuis De Hofstee.

Lees meer »

30-11-2018 NK debatteren »

Op 30 november deden de leerlingen van debatclub Polemica Esthetica mee aan de voorrondes van het NK debatteren.

Lees meer »

21-11-2018 27 november Ontdekavond groep 7 en 8 »

Heeft u een kind in groep 7 of 8? Kom dan naar de ontdekavond op D.V. 27 november.

Lees meer »

21-11-2018 Revius in de prijzen op het Rotterdams stadsdictee! »

Gisterenavond deden leerlingen van 20 scholen Revius in de prijzen op het Rotterdams stadsdictee, in de raadszaal van het monumentale stadhuis, gelezen door burgemeester Aboutaleb.

Lees meer »

16-11-2018 Excursie naar de Rotterdamse havens »
15-11-2018 Restaurant 'Heeren op Zuid' geopend »

Op vrijdag 9 november heeft de officiële opening van Restaurant 'Heeren op Zuid' plaatsgevonden.

Lees meer »

13-11-2018 Wij doen mee aan Vakkanjers! »

Vakkanjers is een educatief programma waarin leerlingen van het vmbo en mbo een tastbare oplossing bedenken voor een technisch vraagstuk.

Lees meer »

12-11-2018 Werkweek Weiskirchen »

Maandag 15 oktober was het zover. De leerlingen van 3vmbo werden vanaf 6.30 uur op school verwacht in de binnenstraat voor een grondige controle van hun bagage.

Lees meer »

17-10-2018 Activiteitenweek Revius »

Deze week vindt één van de twee jaarlijkse activiteitenweken van Revius plaats.

Lees meer »

16-10-2018 Mobiliteit & Transport (M&T) – een profiel met toekomst! »

De wereld van mobiliteit en transport staat niet stil. Het gaat er zelfs razendsnel aan toe als we kijken naar de vele ontwikkelingen. Ook het aantal vacatures binnen deze branche stijgt razendsnel!

Lees meer »

16-10-2018 Lekker lezen: over het belang van leesmotivatie »

Onlangs kookte onze kleinzoon samen met zijn moeder risotto.

Lees meer »

16-10-2018 Mediatheek De Swaef zoekt een enthousiaste vrijwilliger »

Steeds meer leerlingen lenen een boek of luisterboek. Om de leerlingen te kunnen helpen, zoekt De Swaef een vrijwilliger (m/v) voor de donderdag tussen 10.00 en 13.30 uur.

Lees meer »

15-10-2018 Wiskundige ruimtefiguren »

Wie denkt dat wiskunde alleen maar over sommen maken gaat, heeft het mis!

Lees meer »

15-10-2018 Economie & Ondernemen vernieuwt programma leerjaar 2 »

Met de lancering van een nieuw logo heeft profiel Economie & Ondernemen (E&O) de aftrap gegeven voor haar nieuwe programma in leerjaar 2.

Lees meer »

15-10-2018 Typevaardigheid van leerlingen »

Vanuit school willen wij benadrukken dat het van groot belang is dat leerlingen hun typevaardigheid beheersen.

Lees meer »

15-10-2018 ACSI conferentie »

In september zijn 10 leerlingen en twee docenten naar een internationale bijbelconferentie in Hongarije geweest.

Lees meer »

12-10-2018 Erudio huiswerkbegeleiding »

In het schooljaar 2018-2019 biedt het Wartburg College locatie Revius, in samenwerking met Erudio, huiswerkbegeleiding op school aan.

Lees meer »

11-10-2018 Terugblik Wartburg Ondernemersdag »

Op woensdag 10 oktober vond de eerste Wartburg Ondernemersdag plaats.

Lees meer »

11-10-2018 Een bijzonder verhaal »

Boeken schrijven is niet voor iedereen weggelegd.

Lees meer »

09-10-2018 Telefoon »

De mobiele telefoon is een praktisch communicatiemiddel. Daar is iedereen het over eens. De mobiele telefoon dreigt ook het leven van ouderen en jongeren te gaan beheersen. Wij lijden allen aan die kwaal.

Lees meer »

09-10-2018 Absentiemeldingen leerlingen »
09-10-2018 Roken en plein »

Iedereen weet inmiddels dat roken schadelijk is voor de gezondheid. Op de verpakking van rookartikelen staan beelden en teksten ter waarschuwing. Wie die beelden op zich in laat werken, zou acuut moeten stoppen. De praktijk is anders.

Lees meer »

09-10-2018 Vervanging lessen »

Door ziekte van collega’s kan het gebeuren dat lessen geen doorgang vinden. Dat is heel vervelend. In de eerste plaats voor de collega, maar in de tweede plaats ook voor de leerlingen.

Lees meer »

09-10-2018 Ouders in de schoolbank »

Bent u geïnteresseerd in Israël, Gerrit Achterberg of de hugenoten? Dan bent u bij de Wartburg Academie aan het juiste adres om zich in deze of andere onderwerpen verder te verdiepen.

Lees meer »

09-10-2018 Beat The Street »

“Wat is er in de aula te doen, meneer?” Een vraag die vaak gesteld werd op 18 september jl. Er stonden gemakkelijke lounge stoelen opgesteld, er lagen Virtual Reality brillen bij en koptelefoons.

Lees meer »

09-10-2018 Lunch Dag van de leraar »

Donderdag 4 oktober heeft een groep ouders en leerlingen een lunch verzorgd voor het personeel in het kader van De dag van de leraar. Het was een succes!

Lees meer »

09-10-2018 Aanvragen vergoeding reisfonds »

U kunt aan het begin van het schooljaar een aanvraag doen voor een bijdrage uit het reisfonds indien uw kind een (jaar)abonnement voor het openbaar vervoer heeft.

Lees meer »

08-10-2018 Open Lessen »

Op D.V. donderdag 15 en vrijdag 16 november 2018 is het weer zover: de Open Lessen op locatie Guido de Brès.

Lees meer »

28-09-2018 LOB-activiteiten examenleerlingen »

De afgelopen tijd zijn de examenleerlingen intensief bezig geweest met LOB (loopbaanoriëntatie begeleiding).

Lees meer »

26-09-2018 Artikel over project Blessed Innovations »

Deze maand verscheen een interessant artikel in het tijdschrift NVOX over het project Blessed Innovations.

Lees meer »

21-09-2018 Keep It Clean Day 2018 »

Vandaag was de jaarlijkse Keep It Clean Day.

Lees meer »

21-09-2018 Biology »

Biology lesson class 2.

Lees meer »

21-09-2018 ACSI conferentie Hongarije »

Volgende week is het eindelijk zover. Met tien leerlingen uit 4vwo en twee collega’s gaan we van 25 t/m 29 september naar Zanka aan het Balatonmeer voor een internationale bijbelconferentie voor jongeren uit heel Europa.

Lees meer »

19-09-2018 LOB-dag 6-vwo »

Gisteren was de LOB-dag van 6-vwo. Een leerzame dag met een heerlijke lunch verzorgd door leerlingen!

Lees meer »

07-09-2018 Afscheid meneer Van Essen »

Vandaag nam meneer Van Essen na 39 jaar bij het Wartburg College afscheid.

Lees meer »

20-08-2018 Mededelingen opening schooljaar - Guido de Brès »
20-08-2018 Mededelingen start schooljaar - De Swaef »

Het College van Bestuur van het Wartburg College nodigt leerlingen en hun ouders van harte uit tot het bijwonen van één van de openingsbijeenkomsten van het schooljaar 2018-2019.

Lees meer »

16-07-2018 Mededelingen start schooljaar - Marnix »

Openingsbijeenkomst: de nieuwe cursus wordt begonnen met een openingsbijeenkomst op maandagavond 27 augustus om 19.30 uur in de Julianakerk aan de Mauritsweg 286/hoek Krispijnseweg te Dordrecht.

Lees meer »

13-07-2018 Mededelingen start schooljaar - Revius »

Ter voorbereiding op het nieuwe cursusjaar willen wij u graag informeren over een aantal belangrijke zaken.

Lees meer »

09-07-2018 Afsluiting schooljaar 2017-2018 »

Met betrekking tot de afsluiting van dit cursusjaar vindt u o.a. belangrijke informatie over de toetsperiode, activiteitenweek, overgangsvergaderingen, het inleveren van het boekenpakket en de jaarsluiting.

Lees meer »

06-07-2018 Smaakvolle en gezellige buurtmaaltijd »

Dinsdag 26 juni jl. verzorgden de leerlingen van klas 3kz1 de jaarlijkse buurtmaaltijd voor 30 personen, inclusief een aantal gasten van het Leger des Heils.

Lees meer »

03-07-2018 Examenuitslagen Guido de Bres eerste en tweede tijdvak »

Benieuwd naar de examenuitslagen van 2018? Bekijk dan de pagina's die via onderstaande links te bereiken zijn.

Lees meer »

02-07-2018 Examenuitslagen Revius eerste en tweede tijdvak »

Benieuwd naar de examenuitslagen van 2018? Bekijk dan de pagina's die via onderstaande links te bereiken zijn.

Lees meer »

02-07-2018 Examenuitslagen Marnix eerste en tweede tijdvak »

Benieuwd naar de examenuitslagen van 2018? Bekijk dan de pagina's die via onderstaande links te bereiken zijn.

Lees meer »

02-07-2018 Examenuitslagen De Swaef eerste en tweede tijdvak »

Benieuwd naar de examenuitslagen van 2018? Bekijk dan de pagina's die via onderstaande links te bereiken zijn.

Lees meer »

29-06-2018 Rooster inleveren boeken en ophalen rapporten »

Op woensdag 11 juli kunnen de boeken ingeleverd en de rapporten opgehaald worden.

Lees meer »

22-06-2018 Engelandweek 3hv »
22-06-2018 Gastspreker maatschappijleer »

Afgelopen woensdag was er een gastspreker tijdens de les maatschappijleer in 4-vwo.

Lees meer »

18-06-2018 Gala 2018 »

Op vrijdag 1 juni werd voor het eerst in de geschiedenis van De Swaef een gala georganiseerd.

Lees meer »

18-06-2018 Vakgroep LO »

De vakgroep LO is de laatste weken vooral op het veld te vinden. Heerlijk buiten sporten in het Zuiderpark. Duurloop, softbal, estafette en frisbee zijn onderdelen waar we mee bezig zijn.

Lees meer »

18-06-2018 Typevaardigheid van leerlingen »

Wij willen vanuit school stimuleren dat leerlingen hun typevaardigheid beheersen.

Lees meer »

18-06-2018 Winnaars Kangoeroewedstrijd 2018 »

Eind mei vond de prijsuitreiking plaats van de Kangoeroewedstrijd 2018.

Lees meer »

18-06-2018 Speciale aanbieding: Fruit op school voor een spotprijs! »

In het winkeltje van de Marnix zult u geen broodjes kroket of vette saucijzenbroodjes vinden.

Lees meer »

18-06-2018 Lampje »

Nog een paar bladzijden en dan hebben we het boek: Schooljaar 2017-2018 uitgelezen.

Lees meer »

15-06-2018 Terugblik welkomstgesprekken »

Dinsdagavond 15 mei en donderdagavond 17 mei hebben collega’s in tweetallen welkomstgesprekken gevoerd met ouders die voor het eerst een kind op onze school hebben aangemeld. Het kan een aanmelding zijn voor de eerste klas, vanwege een verhuizing voor een volgende klas of voor klas 4-havo / 4-vwo.

Lees meer »

15-06-2018 Mavo 3 op bezoek bij het Maasstad Ziekenhuis »

Een deel van de mavo 3 leerlingen van de Guido de Brès heeft op maandag 14 mei een bezoek gebracht aan het Maasstad Ziekenhuis. Dit in het kader van LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding). Na ontvangst kregen de leerlingen uitleg over de mogelijkheden van studies/banen in de zorg met betrekking tot het Maasstad Ziekenhuis.

Lees meer »

15-06-2018 Nieuwe ontwikkelingen Worldschool »

Vier teams werkten deze cursus aan een Worldschool-opdracht. Worldschool is een netwerk dat leerlingen op middelbare scholen in contact brengt met échte opdrachtgevers (nationaal en internationaal). Dit cursusjaar hebben vier teams van de Guido de Bres in het kader van het profielwerkstuk gewerkt aan een Worldschool-opdracht.

Lees meer »

15-06-2018 Presentaties profielwerkstukken 5 havo en 6 vwo »

Het blijft bijzonder en verrassend om te zien waarmee leerlingen op de proppen komen als ze een onderzoek of ontwerp helemaal zelf mogen bedenken en uitvoeren. Dát is precies de kans die examenleerlingen Havo en Vwo krijgen bij het profielwerkstuk (PWS).

Lees meer »

15-06-2018 Eureka!Cup en Eureka!Day »

Bedrijven in de technische sector zijn continu bezig met het zoeken en ontdekken van nieuwe, betere, snellere en slimmere apparaten en meettechnieken. Als secties voor de exacte vakken vinden we het daarom belangrijk dat leerlingen uitgedaagd worden om zich te verdiepen in die ontwikkelingen en hun kennis en creativiteit gebruiken om aan die ontwikkeling bij te dragen. Daarom doen we als school al een aantal jaren mee de Eureka!Cup.

Lees meer »

15-06-2018 Tweedaags bezoek Parijs met 4 mavo »

Elk jaar maken de examenleerlingen van de mavo een 24-uurs reis naar Parijs. Tijdens deze dag hebben wij de highlights van Parijs bezocht: Arc de Triomphe, Champs-Elysées, Louvre, Notre Dame, Sacré Coeur, Eiffeltoren en optimaal de Parijse sfeer geproefd. Parijs blijft een indrukwekkende stad met veel historie.

Lees meer »

15-06-2018 TTO-reis naar Praag »

Van 20 tot 25 april is 3TTO met 10 leerlingen ook naar de schitterende stad Praag geweest. Elk jaar is deze ‘Dutch invasion’ voor zowel de school waar we naar toe gaan, als voor ons, een hele happening. Dit jaar was het nieuw dat we in appartementen zaten. We verbleven in een mooi, oud gebouw vlakbij het centrum en de school.

Lees meer »

15-06-2018 Opladen fietsaccu's »

Tot nu toe was een beperkt aantal overdekte plaatsen beschikbaar voor het stallen van elektrische fietsen met de mogelijkheid daar ook de accu op te laden. Inmiddels wordt een groot aantal accu’s bij de conciërgeloges aangeboden om op te laden. Vanaf het nieuwe schooljaar is bij de rode conciërgeloge een kast met 50 lockers beschikbaar waarin accu’s opgeladen kunnen worden. Daarnaast blijven de huidige 40 overdekte plaatsen beschikbaar.

Lees meer »

15-06-2018 Anglia examinations »

Op 24 mei jl. hebben bijna 100 leerlingen deelgenomen aan Anglia examens op verschillende niveaus, variërend van Preliminary (ERK-niveau A1) tot Proficiency (C1). De resultaten van deze examens zullen ons op D.V. 6 juli toegestuurd worden, precies als de zomervakantie begint.

Lees meer »

15-06-2018 GenialiTijd »

In de afgelopen maanden zijn enkele leerlingen uit vwo/tto-onderbouw bezig geweest met het project De Haven van Toekomst. Dit project werd georganiseerd door de Erasmus Universiteit. Als werkgroep GenialiTijd zijn we enthousiast om leerlingen die extra uitgedaagd kunnen worden de mogelijkheid te bieden om zelf onderzoek te doen en kennis te laten maken met de universiteit en de wetenschappelijke wereld.

Lees meer »

13-06-2018 De Swaef - Examenuitslagen vmbo gemengde leerweg »

Bekijk hier de uitslag van locatie De Swaef - vmbo gemengde leerweg

Lees meer »

13-06-2018 De Swaef - Examenuitslagen vmbo kader »

Bekijk hier de uitslag van locatie De Swaef - vmbo kader

Lees meer »

13-06-2018 De Swaef - Examenuitslagen vmbo basis »

Klik hier voor de uitslag van locatie De Swaef - vmbo basis

Lees meer »

13-06-2018 Guido - Examenuitslagen vwo »

Bekijk hier de resulaten van locatie Guido de Bres - vwo

Lees meer »

13-06-2018 Guido - Examenuitslagen havo »

Bekijk hier de uitslag van locatie Guido de Bres - havo

Lees meer »

13-06-2018 Guido - Examenuitslagen mavo »

Bekijk hier de uitslag van locatie Guido - mavo

Lees meer »

13-06-2018 Revius - Examenuitslagen havo »

Bekijk hier de uitslag van locatie Revius - havo

Lees meer »

13-06-2018 Revius - Examenuitslagen vmbo »

Bekijk hier de uitslag van locatie Revius - vmbo

Lees meer »

13-06-2018 Revius - Examenuitslagen vwo »

Bekijk hier de uitslag van locatie Revius - vwo

Lees meer »

13-06-2018 Marnix - Examenuitslagen vmbo »

Bekijk hier de uitslag van locatie Marnix - vmbo

Lees meer »

13-06-2018 Marnix - Examenuitslag PrO »

Bekijk hier de uitslag van locatie Marnix - PrO

Lees meer »

12-06-2018 10 oktober Wartburg Ondernemersdag »

Met een aantal ondernemers hebben we nagedacht over hoe we de goede band met het bedrijfsleven die we als school hebben, kunnen versterken. Lees verder voor het resultaat.

Lees meer »

11-06-2018 Jaarverslag 2017 »

Het jaarverslag 2017 is gereed. U wordt uitgenodigd om hiervan nader kennis te nemen.

Lees meer »

04-06-2018 Excursie gymnasiumleerlingen »

Excursie gymnasiumleerlingen klas 2 en 3 naar Romeins Limburg

Lees meer »

25-05-2018 Gymles »

Het is vandaag ideaal weer voor een gymles in de buitenlucht!

Lees meer »

24-05-2018 Bezoek verpleeghuis »

Vandaag hebben leerlingen uit 3-mavo een kijkje achter de schermen gekregen in verpleeghuis Nijeveld.

Lees meer »

18-05-2018 Presentatie reisverslag Young Ambassadors »

Vorige week hebben de Young Ambassadors hun reisverslag aan het personeel van Revius gepresenteerd.

Lees meer »

17-05-2018 Sing-in (mei) »

Vandaag was er weer een sing-in!

Lees meer »

14-05-2018 Succes met je examen! »
09-05-2018 En dan ben je docent... »

"Ik ben niet het onderwijs ingegaan omdat ik het zo leuk vond", vertelt docente Els Overbeeke.

Lees meer »

08-05-2018 Archery tag »

Vandaag is er een nieuw spel geintroduceerd bij gym: Archery Tag, een kruising tussen trefbal, paintball en boogschieten!

Lees meer »

26-04-2018 Afscheid examenleerlingen »

Vandaag organiseerden de examenleerlingen het jaarlijkse afscheidsfeest. Het was een leuke ochtend!

Lees meer »

25-04-2018 Wartburg College ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding »

De staatssecretaris van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Dordrecht, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Drechtsteden voor schooljaar 2016-2017 een aanvraag heeft ingediend voor PrO en vso.

Lees meer »

18-04-2018 Werkweek april »

Bekijk hier de foto's van de werkweken!

Lees meer »

17-04-2018 Activiteitenweek april »

Bekijk hier de foto's van de activiteitenweek!

Lees meer »

17-04-2018 Yom Hashoah »

'Opdat ook de jongere generatie het niet zal vergeten.' Hiermee besloot het artikel in het RD van vrijdag 13 april over de Yad Vashem-uitreiking op onze school.

Lees meer »

17-04-2018 Uit de LMR; alle aangelegenheden worden concreet »

De Locatie Medezeggenschapsraad (LMR) van de Marnix vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Iedere vergadering is er een agenda met vaste punten.

Lees meer »

16-04-2018 Projectweken leerjaar 1 en 2 »

D.V. maandag 16 t/m donderdag 26 april – projectweken leerjaar 1 en 2! Deze projectweken staan in het teken van armoede, geld en duurzaamheid, en de opbrengst is voor Woord & Daad.

Lees meer »

16-04-2018 Themadag 'genotsmiddelen' leerjaar 2 »

D.V. dinsdag 8 mei a.s. is een belangrijke dag voor leerjaar 2! Deze dag staat in het teken van de invloed en de schadelijke effecten van sommige ‘genotsmiddelen’ op de gezondheid van jongeren.

Lees meer »

13-04-2018 Schoolstewards »

Sinds de voorjaarsvakantie werken we op een andere manier met de schoolstewards in de school. Op basis van de gehouden enquête hebben we een directe koppeling gemaakt tussen de surveillerende docent en de schoolstewards.

Lees meer »

13-04-2018 Jeugdliteratuurdag 2 havo en 2 vwo »

Maandag 9 april was de jeugdliteratuurdag. Tweedeklassers van de havo, het vwo en tto deden hieraan mee. Ze hadden in groepjes van vier een boek gelezen, een schoenendoos en knutselspullen meegenomen en kregen de opdracht om van het boek een tijdscapsule te maken. De leerlingen gingen enthousiast aan de slag!

Lees meer »

13-04-2018 Voorleeskampioen »

Vorige week vrijdag deed Liselotte van den Bos (1v2) mee aan de provinciale voorleeswedstrijd Read2Me! in de bibliotheek van Rotterdam.

Lees meer »

13-04-2018 Bezinningsdagen »

'Een school om van te dromen': dat was het thema voor de bezinningsdag die we op dinsdag 4 april als personeel van de Marnix met elkaar hadden.

Lees meer »

12-04-2018 Studiekeuzeworkshops EUR 5 vwo »

LOB is inmiddels een – naar wij hopen – bekende afkorting van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding: alle activiteiten die vanuit het decanaat worden aangeboden om bewust bezig te zijn met het kiezen van een profiel, studie en/of beroep. Omdat voor veel leerlingen op het VWO de beroepspraktijk nog ver in de toekomst ligt en omdat het voor veel opleidingen op academisch niveau nog niet zo eenvoudig is een directe lijn naar een beroep te trekken, is de studiekeuze voor met name de breed geïnteresseerde en theoretische VWO-er een lastige uitdaging.

Lees meer »

12-04-2018 Uitslag verhalenwedstrijd »

Maar liefst 11 inzendingen waren er dit jaar van leerlingen die meedongen naar de eerste, tweede of derde prijs in de Guido- verhalenwedstrijd. Spannend, humoristisch, aangrijpend, verrassend… Verschillend waren de verhalen zeker! Er waren echt goede verhalen bij, die bijna professioneel aandeden. De jury stond voor de lastige opgave een top drie te bepalen en de winnaar werd… Annelinde Marck!

Lees meer »

12-04-2018 Finale project Verkeer(d)! »

Op woensdag 28 maart 2018 is de finale gehouden van Project Verkeer(d). Voor een uit vier personen bestaande jury, waaronder dhr. D. Ekelmans van afdeling Handhaving van de gemeente Rotterdam, presenteerden zes groepen hun verkeerscampagne. Leerlingen uit de tweede klas mavo, havo en atheneum/tto lichtten posters of filmpjes nader toe.

Lees meer »

12-04-2018 Kranslegging Joods Kindermonument en levensverhaal Micha Gelber »

Tijdens de bresweek kregen de leerlingen van 2 mavo en 3 tto het unieke levensverhaal te horen van Micha Gelber. Micha Gelber (82 jaar) woont in Rotterdam en overleefde de Holocaust. Omdat zijn ouders zionisten waren en voorbestemd om geruild te worden met gevangen Duitsers uit Palestina heeft het gehele gezin de Tweede Wereldoorlog overleefd.

Lees meer »

12-04-2018 Applaus voor de Entree-examenkandidaten »

Het is zwoegen en zweten voor Erik, Esmée, Gert, Lisanne, Miranda, Rachelle, en Sven.

Lees meer »

11-04-2018 Profijt vernieuwd! »

Onlangs is de inrichting van Profijt volledig vernieuwd en uitgebreid.

Lees meer »

11-04-2018 Groot Leerpark Dictee: 'Iedere zin is een etappe' »

Het tiende Groot Leerpark Dictee zullen we ons herinneren als een pittige etappe naar de top.

Lees meer »

10-04-2018 Visit to York »

Dinsdagmiddag 27 maart vertrokken we met twee vierde klassen en een aantal docenten voor een bezoek aan York, één van de meest bezochte steden in Engeland.

Lees meer »

10-04-2018 Waterraketten ontworpen door klassen 2 mavo »

Deze waterraketten werden ontworpen en afgevuurd door de klassen van 2 mavo.

Lees meer »

05-04-2018 Schoolavond en Yad Vashem-ceremonie »

Hierbij wordt u hartelijk uitgenodigd voor een schoolavond en Yad Vashem-ceremonie, die zal plaatsvinden op D.V. donderdag 12 april 2018.

Lees meer »

05-04-2018 Benoeming directeur »

Woensdag 4 april jl. heeft het College van Bestuur kunnen voorzien in de vacature van directeur van het Beroepencollege De Swaef.

Lees meer »

04-04-2018 Mach-mit-mobil »

Duits is voor Nederland een belangrijke taal.

Lees meer »

03-04-2018 Bezoek aan Jansen Recycling Group in Vlaardingen »

Vrijdag 9 maart jl. bezochten de leerlingen van het 3e leerjaar Economie & Ondernemen de ontmantelingswerf van Jansen Recycling Group in Vlaardingen.

Lees meer »

03-04-2018 Miniondernemingen vervolg 1 »

Het eerste resultaat van de miniondernemingen van economie is binnen.

Lees meer »

29-03-2018 Pasen 2018 »

Vandaag hebben we de paasvieringen gehouden.

Lees meer »

28-03-2018 Aanmelden »

Wilt u uw kind aanmelden op Revius?

Lees meer »

27-03-2018 Excursie Van der Valk Hotel Ridderkerk »

Op woensdag 7 maart en 21 maart is een gedeelte van de 2e klas Zorg & Welzijn naar Hotel Van der Valk in Ridderkerk geweest.

Lees meer »

27-03-2018 Leerlingencommissie »

Leerlingen zijn het doel van onze school en daarom hebben ze ook inspraak in de school.

Lees meer »

27-03-2018 Onderwijsaanbod op Revius »

Op Revius bieden we mavo, havo en vwo aan.

Lees meer »

24-03-2018 Nieuwe voorzitster debatclub »

De debatclub heeft een nieuwe voorzitster!

Lees meer »

23-03-2018 Begeleiding en ondersteuning op Revius »

Als leerlingen goed in hun vel zitten is er ruimte om hun gaven en talenten te

Lees meer »

23-03-2018 Miniondernemingen »

Vandaag zijn de miniondernemingen gestart in klas 3-mavo bij het vak economie.

Lees meer »

21-03-2018 Examen Elementair Boekhouden »

Vandaag hebben 20 bovenbouwleerlingen het examen Elementair Boekhouden afgelegd.

Lees meer »

21-03-2018 Rome-voorbereidingsdag »

Gisteren was de Rome-voorbereidingsdag voor 5-vwo .

Lees meer »

20-03-2018 Samenwerking Driestar College en Wartburg College rond de locaties Rehoboth en Revius »

De CvB's van Driestar College en Wartburg College zijn in constructief overleg bezig met het ontwikkelen van een lange termijn visie op de toekomst van de locaties Rehoboth en Revius.

Lees meer »

20-03-2018 Toekomstgericht »

Toekomstgericht is in het onderwijs op Revius een kernwoord.

Lees meer »

16-03-2018 Bezoek ds. Mayer »

De leerlingen van vwo-bovenbouw kregen vandaag tijdens het vak Duits bezoek van ds. Mayer en zijn vrouw Bernadette uit Rankweil, Oostenrijk.

Lees meer »

16-03-2018 Bedrijfsbezoek »

Vanmorgen hebben geïnteresseerde leerlingen uit 3-mavo het bedrijf Mattone villabouw te Capelle aan den IJssel bezocht.

Lees meer »

15-03-2018 Kangoeroewedstrijd »

Vandaag doet een deel van onze onderbouwleerlingen mee aan de landelijke Kangoeroewedstrijd!

Lees meer »

15-03-2018 Presentaties profielwerkstukken »

Afgelopen dinsdagavond presenteerden leerlingen uit 5-havo en 6-vwo hun profielwerkstuk.

Lees meer »

09-03-2018 Activiteitenweek Revius - maart »

De afgelopen week hebben de leerlingen van Revius een activiteitenweek gehad.

Lees meer »

06-03-2018 Excursie Afrikanermarkt »

Woensdag 21 februari jl. heeft klas 2g/gp - profiel Zorg & Welzijn de Afrikanermarkt in Rotterdam-Zuid bezocht.

Lees meer »

05-03-2018 Ouderbetrokkenheid »

Betrokkenheid is in het onderwijs op Revius een kernwoord. Een belangrijke vorm van betrokkenheid is ouderbetrokkenheid.

Lees meer »

22-02-2018 Fijne voorjaarsvakantie »

Het personeel van Revius wenst iedereen een fijne voorjaarsvakantie!

Lees meer »

20-02-2018 De mentor en juniormentor »

Kernwoorden van Revius zijn 'betrokken, vormend en toekomstgericht'.

Lees meer »

19-02-2018 Heel klas 4bz bakt »

Op vrijdag 2 februari jl. bakten leerlingen van klas 4bz1/2 (Zorg & Welzijn) in tweetallen een taart naar keuze.

Lees meer »

19-02-2018 Minister Slob: vmbo is geen bezigheidstherapie »

Minister Slob wil een einde maken aan het slechte imago van het vmbo.

Lees meer »

19-02-2018 Mobiliteit & Transport leerlingen - Duurzaamheidsfabriek, Dordrecht »

Mobiliteit & Transport leerlingen aan de slag bij het praktijkopleidingscentrum in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Lees meer »

19-02-2018 LO2-reis Itter, Oostenrijk »

LO2-leerlingen op wintersport in Itter, Oostenrijk

Lees meer »

19-02-2018 Open dag »

Op zaterdag 20 januari opende het Beroepencollege haar deuren voor toekomstige leerlingen.

Lees meer »

19-02-2018 Groot Marnix Dictee »

Taalevenement Groot Marnix Dictee werd woensdag 7 februari gedomineerd door historie, spanning en sciencefiction.

Lees meer »

16-02-2018 'Over (je) schaduw heen' - Uitwisseling Avicenna, Dalton Lyceum en Guido de Brès »

Voor het vak geschiedenis zijn leerlingen uit 3A1 een ambitieuze samenwerking aangegaan rond het project ‘Over (je) schaduw heen’, samen met leerlingen van het Avicenna College uit Rotterdam (Islamitische school) en het Dalton Lyceum uit Barendrecht (openbare school).

Lees meer »

16-02-2018 Goede ervaringen met Project Verkeer(d) »

Voor de tweedeklassers stonden twee dagen van de laatste Brèsweek geheel in het teken van verkeersveiligheid. Doel: bewustwording van gedrag en gevaren in het verkeer.

Lees meer »

16-02-2018 Natuurkunde Olympiade »

De eerste ronde van de Natuurkunde Olympiade is achter de rug. Op vrijdag 2 februari hebben de leerlingen uit 6 VWO en een aantal leerlingen uit 5 VWO, met natuurkunde in hun vakkenpakket, deelgenomen aan de Olympiade. De Olympiade bestond uit 25 vragen, waarin veel verschillende onderwerpen uit de natuurkunde aan bod kwamen.

Lees meer »

16-02-2018 Finale NK-debatteren voor scholieren »

Voorafgaand aan een toetsweek zitten de meeste (examen)leerlingen niet om extra werk verlegen, maar de debaters van de Guido hebben toch tijd gevonden om zich tussen de bedrijven door voor te bereiden op de finale van het Nederlands kampioenschap debatteren voor scholieren. Dit cursusjaar werd het voor de twintigste keer gehouden.

Lees meer »

16-02-2018 Startdag 'Het Adviesbureau' »

Leerlingen die iets onderzoeken of ontwerpen voor een échte opdrachtgever; dat is pas echt uitdagend! Die kans krijgen goed presterende leerlingen uit de onderbouw van het atheneum op de Guido de Brès in het project ‘Het Adviesbureau’.

Lees meer »

16-02-2018 Leeskring Nederlands Mavo 4 »

Twintig enthousiaste leerlingen uit Mavo 4 hebben op woensdag 7 februari meegedaan aan een leeskring over het boek De dood van Murat Idrissi van Tommy Wieringa. Het boek kregen ze van school en het mag voor het mondeling tentamen op de literatuurlijst gezet worden.

Lees meer »

16-02-2018 Geen contant geld meer in de bus Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee »

Er komen steeds meer manieren om te betalen in het openbaar vervoer in Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee. Vanaf 1 januari 2018 kun je bijvoorbeeld pinnen met je bankpas of creditcard of betalen met je smartphone. Betalen met contant geld in de bus is niet meer mogelijk! Zie voor meer informatie, de volgende website: https://www.connexxion.nl/reizen/1190/betalen-in-hoeksche-waard-en-goeree-overflakkee/4914

Lees meer »

16-02-2018 Uitvoering Messiah »

Bijna 60 van onze leerlingen zijn, samen met een aantal docenten, heel de dag in Leiden geweest voor het opvoeren van de Messiah.

Lees meer »

16-02-2018 Young Ambassadors naar Burkina Faso »

Volgende week zijn de Young Ambassadors naar Burkina Faso!

Lees meer »

15-02-2018 Zelfverdediging voor vrouwen »

In maart start er een cursus zelfverdediging voor vrouwen.

Lees meer »

15-02-2018 Creatief met taal »

Lesgeven is vaak een feest (en soms ook niet). Neem nou de lessen over kindertaal.

Lees meer »

15-02-2018 Rozenactie 2018 »

Donderdag 15 februari hebben leerlingen uit klas 4-havo, 4-vwo en 5-vwo de rozenactie verzorgd. Het was weer een groot succes!

Lees meer »

14-02-2018 Nieuwe vakken op de Revius! »

Wellicht heeft u het in de afgelopen tijd al voorbij zien komen: vanaf het schooljaar 2018-2019 worden er twee nieuwe vakken gegeven!

Lees meer »

13-02-2018 Wartburg Ondernemersdag 2018 »

Eerder hebben wij ondernemers gevraagd een bijdrage te willen leveren aan onze school door middel van stages, demonstraties of apparatuur voor het techniekonderwijs.

Lees meer »

06-02-2018 Examentraining Lyceo »

Examentraining Lyceo

Lees meer »

06-02-2018 Docent worden »

Onze school is ieder jaar op zoek naar (bevoegde) docenten.

Lees meer »

30-01-2018 Vrijdag 2 februari: Open Avond »
23-01-2018 Bezoek 2- en 3-mavo aan het EIC »

Leerlingen van 2- en 3-mavo zijn gisteren bij het EIC (Educatief Informatie Centrum) te Rozenburg geweest. Ze hebben deelgenomen aan de week van de procestechniek.

Lees meer »

19-01-2018 Ski- en snowboarddag examenleerlingen »

De examenleerlingen zijn vrijdag 19 januari naar Altastenberg geweest. Ze hebben daar een fantastische dag in de sneeuw gehad!

Lees meer »

19-01-2018 Terugblik voorlichtingsavond Revius »

Op 18 januari werd de voorlichtingsavond voor ouders van groep 7 en 8 gehouden.

Lees meer »

16-01-2018 Terugblik open dag »

De Open Dag was een succes!

Lees meer »

15-01-2018 Tweede plaats NK Schoolschaken »

Op vrijdag 12 januari hebben vier van onze leerlingen de tweede plaats behaald in de landelijke finale van het NK Schoolschaken

Lees meer »

22-12-2017 Kerstvieringen »

Vandaag werden in de klassen kerstvieringen gehouden.

Lees meer »

12-12-2017 Praktijkexcursie met klas 3bk »

Dinsdag 5 december 2017. Een hele dag praktijk voor klas 3bk!

Lees meer »

12-12-2017 Themadag seksualiteit - een impressie »

Met de leerlingen van leerjaar 4 hebben we op dinsdag 31 oktober jl., door middel van een lezing en diverse workshoprondes, nagedacht over het thema 'seksualiteit'.

Lees meer »

11-12-2017 Provinciaal Jeugddebat »

Ook dit jaar deden er weer leerlingen van de Marnix mee aan het Provinciaal Jeugddebat in Den Haag.

Lees meer »

11-12-2017 Bedrijven gezocht »

De leerlingen moeten op school nadenken over hun studie- en beroepskeuze.

Lees meer »

08-12-2017 Guido organiseert een bijeenkomst voor TOA's »

Op vrijdag 24 november was er op locatie Guido de Bres een bijeenkomst voor Toa’s die werkzaam zijn op scholen in het westelijke deel van ons land. Van Roosendaal tot Volendam, Tiel tot Naaldwijk, ze kwamen op onze locatie inspiratie opdoen om het onderzoek in praktijklessen (nog beter) vorm te geven. Het was een geslaagde bijeenkomst!

Lees meer »

08-12-2017 Profielwerkstuk Operation Manna - Chowhound »

In de zomer van 2014 bereikte onze school, via toenmalig docent S. van den Berg, een verzoek van de Britse heer Dave Harrigan MBE (als Outreach & Learning Officer verbonden aan ‘Aviation Heritage Lincolnshire, Lincolnshire Archives’ te Lincoln.) Zijn vraag was of er binnen onze school leerlingen beschikbaar en bereid waren om het initiatief te nemen tot een onderzoek aangaande de voedseldroppingen verricht door Britse (Operation Manna) en Amerikaanse (Operation Chowhound) vliegers in het voorjaar van 1945.

Lees meer »

08-12-2017 Excursie 5v ec aan DNB & Yakult »

Donderdag 9 november was het zover. Na een slopende toetsweek stond er eindelijk een stukje ontspanning op het programma. Een excursie naar De Nederlandse Bank en Yakult stond ons te wachten, waarvoor we kwart over acht bij de bus moesten zijn. Uiteraard waren er een paar leerlingen te laat. Hierdoor vertrokken we iets later dan gepland

Lees meer »

08-12-2017 Themadag 5v - Lezing dr. Kunz »

Op 9 november jl. woonden zo’n vijftig leerlingen uit 5-vwo de jaarlijkse themadag over Guido de Brès bij. De inleiding op dit thema werd verzorgd door dr. A.J. Kunz. Na een leuke interactieve introductie gaf hij een van de leerlingen, die het beste uit de bus kwam, zijn pas verschenen boekje over de betekenis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Lees meer »

08-12-2017 Excursie 4h CKV Rotterdam »

Het vak CKV is dit schooljaar compleet op de schop gegaan. Vanuit de overheid werd vanaf het huidige jaar een nieuwe manier van werken gevraagd voor het vak CKV. Er werd tot nu toe vanuit thema’s gewerkt als ‘Kunst en Religie’ en ‘Helden’. Bij het vernieuwde CKV wordt meer vanuit de kunstdisciplines gewerkt zoals architectuur, beeldend en muziek.

Lees meer »

08-12-2017 Terugblik Open Lessen »

Wat een boel extra energie was er op 9 en 10 november voelbaar in de school! Wat wil je: bijna 400 leerlingen uit groep 8 van verschillende basisscholen kwamen locatie Guido de Brès eens vanbinnen bekijken en lessen volgen. Een voorproefje van wat er voor wellicht velen na de zomervakantie te wachten staat

Lees meer »

08-12-2017 Terugblik Tweedaagse »

De school was 30 en 31 oktober gesloten in verband de tweedaagse studiebijeenkomst van het personeel die werd gehouden in het voormalige klooster ‘De Beukenhof’ te Biezenmortel. Het thema was ‘Verworteling in de traditie en openheid naar de samenleving’.

Lees meer »

08-12-2017 Terugblik landelijke debatwedstrijd »

Op vrijdag 10 november was de aftrap voor de twintigste editie van het Nationaal Kampioenschap Debatteren voor Scholieren. Vijf leerlingen uit V6, Julianne Eijmael, Laurent de Geus, Gijs ’t Hart, Florian Pronk en Josephine Struyk, hebben in Gorkum de eer van de Guido hoog gehouden. Tijdens deze eerste voorronde is het team van de Guido de Brès vierde geworden. Er zijn drie voorrondes, waaraan steeds zo’n veertig scholen meedoen. Van iedere voorronde gaan de tien beste scholen naar de finale op zaterdag 20 januari. Daar zit ons team dus bij!

Lees meer »

08-12-2017 Brandwondencentrum - In vuur en vlam voor de buurman »

“We vonden het superleuk om een keer te zien wat daar allemaal gebeurd! En we mogen nog een keer terug om de nieuwe verbandwisselkamer (in aanbouw) te bekijken.” De huidige tweedeklassers hebben in januari van dit jaar het vuur uit de sloffen gelopen om stroopwafels aan de man te brengen om de buurman, het “Maasstad Ziekenhuis” te kunnen helpen.

Lees meer »

08-12-2017 Ander verkeerslicht en verkeersveiligheidscampagne »

De gemeente Rotterdam zet zich in voor de verkeersveiligheid en is in de stad bezig met een campagne. In dat kader hoopt de gemeente in januari 2018 de verkeerslichtinstallatie aan het Kreekhuizenplein voor fietsers tijdelijk aan te passen.

Lees meer »

08-12-2017 Kerstmaaltijd »

Traditiegetrouw zijn de leerlingen uit 5 vwo die M&O hebben druk in de weer om onze buren rond de school weer een gezellige kerstavond te bezorgen.

Lees meer »

08-12-2017 Practicums DNA »

Om ook met de nieuwe technieken rond DNA in aanraking te komen bieden wij op onze school 3 lessen aan.

Lees meer »

08-12-2017 Young Ambassadors van Revius »

De Young Ambassadors van Revius zijn druk bezig met de voorbereidingen op hun reis naar Burkina Faso in februari 2018.

Lees meer »

06-12-2017 Studiedag geloof en wetenschap (6-vwo) »

Woensdag 6 december hadden de leerlingen uit 6-vwo een studiedag over geloof en wetenschap.

Lees meer »

05-12-2017 Vergoeding reiskosten »

Dankzij onze Steunstichting is onze school ook bereikbaar voor leerlingen die wat verder weg wonen en voor wiens ouders de reiskosten een belangrijke drempel zijn.

Lees meer »

05-12-2017 De Wartburg Academie is er ook voor u! »

U ziet misschien de naam van onze academie regelmatig langskomen in een advertentie of in een mededeling, maar u weet misschien nog niet wat deze naam precies inhoudt.

Lees meer »

04-12-2017 ANWB Streetwise »

Ook dit jaar kwam de bus van ANWB Streetwise weer op school langs.

Lees meer »

01-12-2017 Studiedag Zo zet je een puber op 'leren' »

Op vrijdag 1 december hebben wij als personeel een studiedag gehad over de werking van het puberbrein en de gevolgen daarvan voor de leerprocessen van onze leerlingen.

Lees meer »

30-11-2017 Verfavonden groot succes! »

Op 15 en 30 november waren er twee verfavonden op de Revius. Met de hulp van ouders die zich als vrijwilliger hadden opgegeven hebben we in 13 lokalen de wanden van een kleur voorzien.

Lees meer »

24-11-2017 Terugblik ontdeklessen »

In de afgelopen weken zijn er veel ontdeklessen gegeven.

Lees meer »

23-11-2017 Onderzoek naar oorlogskranten door 2-mavo »

Onderzoek naar oorlogskranten door 2-mavo

Lees meer »

16-11-2017 McPort Event »

Vandaag waren leerlingen uit 4gt en 5-havo op bezoek bij het McPort Event in de Rotterdamse haven.

Lees meer »

15-11-2017 Bezinningsdag klas 3: 'Have a Break!' »

Op 15 november werd er een bezinningsdag voor de leerlingen uit klas 3 georganiseerd

Lees meer »

14-11-2017 Maatschappelijke stage »

Het was erg stil op de Marnix in de week vóór de herfstvakantie.

Lees meer »

08-11-2017 Bijbelstudie »

Dit jaar zijn we gestart met het derde Bijbelstudieseizoen op onze school.

Lees meer »

07-11-2017 Anti-pestcoördinator en zondebokbegeleider »

Wat wordt er op De Swaef gedaan op het gebied van pestincidenten?

Lees meer »

23-10-2017 Het adviesbureau van Worldschool & Guido de Brès »

Op de Guido starten de leerlingen al in de onderbouw met het doen van onderzoek. Een prachtig project is "Het Adviesbureau".

Lees meer »

16-10-2017 Nieuwsbrief Oeganda »

Werkweek! We gaan op reis en onze eindbestemming is… Oeganda. De parel van Afrika.

Lees meer »

15-10-2017 Muziek... daar zit wat in! »

In de onderbouw wordt muziekles gegeven. We zijn bezig geweest om het notenschrift te leren.

Lees meer »

14-10-2017 Open lessen: kennismaking met de locatie »

Op D.V. 9 en 10 november 2017 worden Open Lessen gegeven voor leerlingen die de overstap naar Guido de Brès te gaan maken.

Lees meer »

06-10-2017 Ssst ... hier wordt gelezen! »

Aan het eind van de morgenpauze haast ik me de trap op naar lokaal 2.10. En dan hoor ik: "Mevrouw, kijk eens! Ssst….hij leest."

Lees meer »

06-10-2017 Bericht vanuit de LMR »

Eind september hebben we als LMR weer vergaderd. Diverse onderwerpen zijn aan de orde gekomen.

Lees meer »

06-10-2017 Leerlingenraad »

Samen met acht andere leerlingen vormen wij de leerlingenraad van locatie Marnix.

Lees meer »

03-10-2017 Print- en kopieertegoed opwaarderen via iDEAL »

Vanaf nu kunnen leerlingen het print- en kopieertegoed ook opwaarderen via iDEAL.

Lees meer »

02-10-2017 Toestemming publicatie foto's en video's »

Door middel van de nieuwsbrief hebben wij u gevraagd al dan niet toestemming te geven voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.

Lees meer »

01-10-2017 Praktijkonderwijs op locatie Groote Waard »

Sinds januari werken wij met de bovenbouwleerlingen van het Praktijkonderwijs in een prachtig, nieuw pand.

Lees meer »

01-09-2017 Knelpunten levering leermiddelen Van Dijk »

Wij willen u informeren over de knelpunten die er in de afgelopen weken zijn ontstaan bij de levering van leermiddelen.

Lees meer »