Plaatsingswijzer

De plaatsingswijzer van het Wartburg College maakt duidelijk wel onderwijstype past bij uw kind. We raden u aan om de plaatsingswijzer te lezen voordat u het aanmeldingsformulier invult:

Brin-nummers

Soms heeft u voor het aanmelden het specifieke brin-nummer van een van onze locaties nodig. U vindt ze hier:

Guido de Brès

00PG00

Marnix

00PG04

Revius

00PG03

De Swaef

00PG02

De Burcht00PG08

 

Locatie Guido de Bres - Kansklassen havo en vwo 

Bij een categorie leerlingen is op de basisschool nog onvoldoende duidelijk welk niveau de leerlingen aankunnen. De impact van Corona zal de komende jaren extra bijdragen aan het feit dat voor veel leerlingen nog niet helder is welk niveau bij een leerling past. Dit versterkt de behoefte voor deze categorie leerlingen aan heterogene brugklassen, zowel bij de basisscholen als bij de ouder(s)/verzorger(s). Als Guido de Brès willen we daarom meer leerlingen een kans te bieden om bij de start op het voortgezet onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau het onderwijs te volgen. Om dat te bereiken, gaan we met ingang van D.V. cursusjaar 2022/2023 structureel kansklassen invoeren. Het gaat dan om een mavo/havo en een havo/vwo brugklas. Dat willen we in klas twee, afhankelijk van de ontwikkelingen van de leerlingen, een vervolg geven. Op deze manier willen we de mogelijkheid aangrijpen om het definitieve beslismoment wat betreft het niveau uit te kunnen stellen en op deze manier meer kans te bieden om uiteindelijk op het passende niveau het onderwijs te vervolgen.