Verfavonden groot succes!

Op 15 en 30 november waren er twee verfavonden op de Revius. Met de hulp van ouders die zich als vrijwilliger hadden opgegeven hebben we in 13 lokalen de wanden van een kleur voorzien. De meeste wanden zijn wit geverfd. In sommige lokalen is er voor gekozen om één wand een lichtblauwe of mintgroene kleur te geven. Het geeft de lokalen een frissere uitstraling. We zijn er ontzettend blij mee en krijgen veel positieve reacties over het eindresultaat. We willen alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet!

Ook de oudercommissie die achter de schermen veel heeft geregeld en tijdens deze avonden zorgden voor de catering hartelijk dank. Het heeft tot allerlei enthousiaste reacties geleid om met elkaar nog meer taken op te pakken. Samen met de oudercommissie hopen we hier verder over na te denken. 

 PS: de oudercommissie is nog op zoek naar versterking. Heeft u belangstelling om lid te worden van de oudercommissie? Stuur dan een mail naar inforevius@wartburg.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de leden van de oudercommissie (via oudercommissierevius@wartburg.nl) of dhr. D. Blom als contactpersoon vanuit de locatiedirectie (DBlom@wartburg.nl). De notulen van de vergaderingen van de oudercommissie kunt u vinden op
ouderweb.