Rooster inleveren boeken en ophalen rapporten

Op woensdag 11 juli kunnen de boeken ingeleverd en de rapporten opgehaald worden.