PWS-presentaties Havo en Vwo op 8 maart 2022

D.V. dinsdagavond 8 maart 2022 hopen de examenleerlingen Havo en Vwo hun profielwerkstuk te presenteren. Gezins- en familieleden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. In het rooster staat weergegeven hoe laat en in welk lokaal de leerlingen presenteren.