Natuurkunde: Techniekproject 1 (3 havo en 3 vwo)

Bij het vak natuurkunde stond in november-december 2021 weer het jaarlijkse techniekproject “Hydraulische Sumorobots” op het programma, voor onze klassen 3 havo en 3 vwo. Nadat het onderwerp ‘Krachten gebruiken’ theoretisch was afgerond, werd het tijd om al het geleerde in de praktijk te brengen. Leerlingen mochten hun natuurkundig en technisch inzicht, vaardigheid en creativiteit omzetten in een zelfgemaakt, werkend product: een op afstand bedienbare hydraulische sumorobot. 
Begrippen als kracht, arm, hefboom, druk, oppervlakte en overbrenging moesten technisch worden verwerkt, allereerst in het ontwerp en vervolgens in het te vervaardigen product. Bij het maken van de robot moest ook met enkele restricties rekening worden gehouden. Zo moest ieder groepje het doen met dezelfde maximale hoeveelheid aan aangeboden beschikbare materialen, en mocht het steunvlak van de robot niet groter zijn dan 250 cm2.
In twee- of drietallen is er in 5 lessen ijverig en fanatiek aan de robots gewerkt. In de eerste les is er goed nagedacht over het ontwerp van de sumorobot. Sommige groepjes hadden minder advies nodig dan andere, maar uiteindelijk kreeg iedereen een Go voor het bouwen van de robot. Uiteindelijk hebben de leerlingen een enorme variatie aan technieken en aanvalsstrategieën verwerkt, en zijn er vele mooie creaties gebouwd. Met als ultieme test: de wedstrijd in de zesde les.
De battlefloor was een leerling tafeltje, met over de lengte van de tafel een dikke lijn om de tafel in twee helften te verdelen voor de startposities. Na de start hadden de tegenstanders 2 minuten de tijd om elkaars sumorobot omver te werpen of zelfs van de tafel af te werken. 
Al met al was het een mooi project. De leerlingen hebben er met veel plezier en fanatisme aan gewerkt, en uiteindelijk is in elke klas een sterke kampioen als winnaar uit de bus gekomen.