Meet & Match avond nieuwe docenten Scholengroep Driestar-Wartburg 

Om nieuwe docenten aan te trekken en het Driestar-Wartburg met het onderwijs dat zij verlenen nog beter op de kaart te zetten, worden er een tweetal Meet & Match avonden (informatieavonden) georganiseerd. De ene avond op locatie Marnix (Prof. Waterinklaan 41, 3312 KM Dordrecht), D.V. donderdag 19 mei en de andere avond op locatie Driestar Gouda (Ronsseplein 1, 2803 ZV Gouda), D.V. donderdag 2 juni tussen 19:30-21:45 uur.

Zo kun je als aankomende docent/geïnteresseerde letterlijk een beeld krijgen van de school, het onderwijs, de sfeer en opleidingsmogelijkheden.

Programma:

19.30 uur                    Inloop

19:45 uur                    Welkomstwoord incl. korte opening met gebed

19.55 uur                    Over Scholengroep Driestar-Wartburg

20.05 uur                    Werken bij Scholengroep Driestar-Wartburg

20.15 uur                    Zij-instromers en studiemogelijkheden

20.30 uur                    Korte pauze / mogelijkheid tot stellen van vragen

20.45 uur                    Speeddaten (Korte gesprekjes met docenten, docenten in opleiding, P&O medewerker, adjunct-directeuren)

21.15 uur                    Afronding en borrel (mogelijkheid om CV achter te laten)

21.45 uur                    Einde

Vooraf kun je je aanmelden via de link www.wartburg.nl/meetmatch. Hopelijk tot ziens!