Mededelingen start schooljaar

Ter voorbereiding op het nieuwe cursusjaar willen wij u graag informeren over een aantal belangrijke zaken. 

Opening schooljaar
D.V. zal maandagavond 27 augustus om 19.30 uur in het kerkgebouw van de Gerefor­meerde Gemeente in Rotterdam-Alexander­polder, Romanohof 8, de openingsbijeenkomst gehouden worden. U ontvangt hier in de vakantie een aparte uitnodiging voor.

RECTIFICATIE d.d. 17-8-2018: de openingsbijeenkomst zal gehouden worden in de Elimkerk, Merellaan 346 te Capelle a/d IJssel.

Start schooljaar - introductiedagen
De brugklasleerlingen worden D.V. maandag 27 augustus om 8.30 uur op school verwacht. Zij hebben een introductieprogramma waarbij er volop gelegen­heid is kennis te maken met de mentor en met elkaar. Deze eerste schooldag eindigt om 13.10 uur. De Westlandbus vertrekt om 13.30 uur. 

Op D.V. dinsdag 28 augustus krijgen de brugklasleerlingen een waterspelprogramma in De Lansingh in Krimpen a/d IJssel aangeboden met de bedoeling de onderlinge samenwerking te stimuleren. De leerlingen van klas 2 en hoger beginnen op dinsdag 28 augustus het nieuwe schooljaar. De Westlandbus vertrekt op dinsdag om 14.00 uur. Verdere informatie over het programma van de introductiedagen ontvangt u in de laatste vakantieweek.

Rooster en klassenindeling
Vanaf D.V. maandag 27 augustus zijn de klassenindelingen en de lesroosters zichtbaar op leerlingen- en ouderweb. Vriendelijk verzoeken wij u om vóór die datum niet te reageren naar roostermakers, teamondersteuners of directieleden. Verzoeken tot klassenwisselingen worden tijdens de vakantie niet in behandeling genomen. In de eerste 2 weken na de vakantie zullen de eventuele verzoeken beoordeeld worden. Na die 2 weken wordt hierover een besluit genomen.

Schoolmaterialen
Schoolmaterialen en kleding moeten overeenstemmen met de identiteit van onze school. Materiaal waarop uitingen van het moderne levensgevoel overduidelijk naar voren komen zijn niet toegestaan. In klas 1 wordt de Plenda (schoolagenda) uitgereikt. In de andere klassen zal geen schoolagenda door school worden uitgereikt. Die leerlingen moeten zelf een agenda aanschaffen die past bij de identiteit van de school. Informatie over de aan te schaffen materialen, het boekenpakket en de schoolkosten 2018-2019 vindt u in de bijlage. Het boekenpakket wordt ook dit jaar weer thuisbezorgd. Het boekenpakket wordt door school besteld, u hoeft daar geen actie op te ondernemen. De schoolgids wordt digitaal gepubliceerd op onze website.

Handboekje Revius
Op Revius gebruiken wij een handboekje waarin onze 7 Revius-regels, de Wegwijzer en het verzuimprotocol zijn opgenomen. De leerlingen uit klas 1 zullen dit boekje in de eerste schoolweek uitgedeeld krijgen, de leerlingen uit de hogere klassen zijn al bekend met dit boekje. U vindt het handboekje in de bijlage. Voor de volledigheid sturen we ook de folder ‘Dress to Impress’ in de bijlage mee. Het handboekje en de folder zijn ook te vinden op ouder- en leerlingenweb.

Zorg en begeleiding op Revius
Op onze website vindt u een folder over de leerlingbegeleiding op Revius. Voor vragen m.b.t. de zorg betreffende uw kind kunt u terecht bij de mentor, voor algemene vragen over de zorg kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator, dhr. Offermans (WOffermans@wartburg.nl).

Kluisjes
Voor iedere leerling is er een kluisje beschikbaar. Via de vrijwillige ouderbijdrage wordt een bijdrage gevraagd van € 9,00 per jaar. Nieuwe leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar twee nieuwe kluissleutels mee, dus ook de reservesleutel. Wij vragen u als ouders zorg te dragen voor het goed bewaren van de reservesleutel. Ook wordt bij nieuwe leerlingen borg in rekening gebracht voor het kluisje (€ 15,-), wat aan het eind van de schoolloopbaan tegen inlevering van beide kluissleutels teruggegeven wordt.

Een goede vakantie toegewenst,
mede namens het personeel van Revius,
de locatiedirectie