McPort Event

Vandaag waren leerlingen uit 4gt en 5-havo op bezoek bij het McPort Event in de Rotterdamse haven om zich te oriënteren op een vervolgopleiding, stage of hun toekomstige beroep. Belangrijk voor leerlingen, bedrijven en scholen, want de verwachting is dat de vraag naar goed opgeleid personeel in de haven de komende jaren toeneemt.