Groot Marnix Dictee 2022

34 deelnemers zaten woensdag 30 maart het vijfde lesuur klaar om deel te nemen aan het Groot Marnix Dictee. In elke klas was er een voorronde gehouden; de winnaar daarvan doet automatisch mee met het dictee. De spanning was voelbaar, want voor de meeste leerlingen was het de eerste keer dat ze dit dictee meemaakten. Sinds 2019 hadden we dit taalevenement niet meer kunnen houden i.v.m. corona. Maar nu kon het gelukkig weer! Nieuwsgierig keken klasgenoten door de ramen van de aula.

Nadat meneer Den Hollander de spelregels had uitgelegd, konden we beginnen. Ik had een dictee geschreven over de oplopende gasprijs en de oorzaak daarvan. De titel luidde: Het gas wordt duur betaald. Voor kenners van de Nederlandse literatuur zal duidelijk zijn dat dit een knipoog is naar het  toneelstuk: Op hoop van zegen, geschreven door Herman Heijermans. Daarin komt de zin voor ‘De vis wordt duur betaald.’ Het staat (gelukkig) nog regelmatig op de leeslijst van vierdeklassers, want de thematiek is nog steeds actueel: de kloof tussen arm en rijk.

De leerlingen moesten 55 woorden invullen. Het begon al met de titel. Daarin moest ‘betaald’ worden ingevuld. Dat is een voltooid deelwoord. Je zag sommige leerlingen dubben: Moet het met een ‘d’ of  met een ’t’? Het blijft voor veel leerlingen en volwassenen moeilijk om de Nederlandse werkwoorden foutloos te spellen. Wie de regels kent, komt een heel eind! Daarnaast waren er natuurlijk moeilijke woorden als: exorbitant, debacle en territorium. Moet je Groningers nu mét of zonder hoofdletter schrijven?

Terwijl de juryleden en docenten Nederlands zich terugtrokken om het dictee te corrigeren, kregen de leerlingen van onze geweldige conciërges een broodje frikadel en frisdrank uitgereikt. Wat zou de Marnix zijn, zonder deze mannen?

Het werd nog even spannend, want in een categorie hadden twee deelnemers eenzelfde aantal fouten. Dat betekende een afvalrace: beide leerlingen schrijven een woord op. Er wordt gekeken wie het fout heeft. Degene die het goed heeft, is de winnaar in die categorie.

Absolute winnaar van het dictee was mevrouw Bossenbroek. Zij deed mee in de categorie personeel en schreef een foutloos dictee! Het dictee is bijgevoegd, dus probeert u het thuis ook eens. De onderstreepte woorden zijn de dicteewoorden. Van zo’n inspanning word je warm en dat scheelt weer stookkosten!

A.J. Vogel-de Pagter

___________________________________________________________________________________________

Het gas wordt duur betaald

Je dacht misschien dat het dictee over het coronabeleid van het nieuwe kabinet zou gaan. Maar al die moeilijke woorden als gevaccineerd en horeca-en cultuursector, wilde ik jullie niet aandoen. Hé, wie heeft die woorden nu op het papier gedeponeerd?

Abracadabra, waar gaat dit dictee dan wél over? Over de hoge gasprijs, waarover zelfs bij de afhaalchinees en in diaconale vergaderingen gepraat wordt.  De variabele gasprijs wijzigt, net als de elektriciteitsprijs, elk halfjaar.  Een kuub gas kost om en nabij de twee euro.  Woon je in een doorzonwoning met een gemiddeld gezin dan kunnen de kosten per dag in een strenge winter wel oplopen tot twintig euro.

De uitkomst van dit rekensommetje treft de consumenten in hun portemonnee. Maar heden ten dage hebben we in de provincie Groningen ook  te maken met exorbitant hoge schadeclaims ten gevolge van de gaswinning en apprecieert de regering geen gas meer uit die provincie.

Toch lijkt het onontkoombaar dat er voor de ogen van de beduusde  en ook immaterieel beschadigde Groningers weer gas opgepompt zal worden. Er speelt namelijk in Europa een debacle van reusachtige omvang: de crisis rond Oekraïne. Welke strategieën hebben de groten der aarde in portefeuille?  

Zal Nederland wel warm blijven als de gaskraan door Poetin wordt dichtgedraaid? De nieuwbakken minister van Klimaat en Energie in het kabinet-Rutte IV, Rob Jetten, heeft beloofd dat we ’s winters niet zullen creperen van de kou. Er zijn genoeg voorraden en we kunnen een beroep doen op de Europese solidariteit om elkaar te helpen.

Inmiddels heeft zich een ongelofelijk scenario afgespeeld: Rusland is het Oekraïense territorium binnengevallen. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog  woedt er een oorlog in Europa.

Deze daad van agressie wordt beloond met enorme sancties vanuit de hele wereld. Poetin blijft gas leveren, maar hoelang nog? Gelukkig verloopt deze winter statistisch gezien warm volgens de meteorologen. Met het gastekort zal het dus wel meevallen. ‘We krijgen geen verijsde voeten’, appte Jetten.