Green Friday

Op onze school, Wartburg College, locatie Marnix te Dordrecht, denken we al langer na over het thema duurzaamheid. Dit begrip is heel breed op te vatten. Als je het erover hebt met bijvoorbeeld collega's, denken ze vooral aan klimaatverandering. Wat kunnen we daar nu aan doen? Dan haakt men al snel af. Het begrip duurzaamheid kunnen we volgens mij beter vertalen met 'rentmeesterschap'. Ook dit begrip kun je heel breed opvatten, maar hieraan kun je wel heel mooi een Bijbelse invulling geven. Al ruim anderhalf jaar geleden heb ik samen met collega Dekker nagedacht hoe we meer 'groen' de school in konden krijgen op een laagdrempelige manier. Helaas konden de plannen toen niet doorgaan, vanwege de sluiting van de school in maart 2020.  

Begin van dit schooljaar kwam ik de term 'Green Friday' tegen. Dit is een dag waarop heel veel (winkel)bedrijven aandacht geven aan duurzaamheid. Deze dag was dit jaar op vrijdag 26 november. In de volksmond is dit 'Black Friday', een dag waarop veel mensen impulsaankopen doen vanwege aanbiedingen die vaak geen aanbieding zijn. Het leek me een mooi idee om op onze school juist op die dag aandacht te geven aan duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Op de christelijk-reformatorische scholen is hier mijns inziens nog te weinig aandacht voor. 

Volgens mij kunnen onze scholen hierin veel meer betekenen. En dan gaat het wel over de manier waarop u en ik met onze aarde omgaan. We hebben onze aarde gekregen om deze te gebruiken (bebouwen) maar ook te bewaren (zuinig op zijn!). 

Bij elke keuze die je dagelijks maakt, kun je een duurzame keuze of een niet-duurzame keuze maken: ga ik met de auto of met het OV? Neem ik mijn brood mee in een plastic zakje of in een broodtrommel? Gooi ik het afval allemaal in één bak of scheid ik mijn afval? Eet ik deze dag vlees of eet ik vegetarisch? En zo kun je vast nog veel meer vragen bedenken. Bij sommige keuzes is het vaak zo dat het automatismen zijn geworden! 

Op 26 november hebben collega Dekker en ik op onze locatie op een zo laagdrempelig mogelijke manier aandacht gegeven aan duurzaamheid. Er was voor niemand een verplichting om eraan mee te doen. Het mooie aan het thema duurzaamheid is dat je vanuit verschillende invalshoeken ernaar kunt kijken. We hadden een paar algemene aanwijzingen gegeven voor collega’s, leerlingen en ondersteunend personeel.

Aan collega’s werd gevraagd:
- bewust gebruik te maken van energie (verlichting, beamer, auto/OV/fiets)
- tijdens de dagopening aandacht te geven aan het thema duurzaamheid/rentmeesterschap en 
- als het mogelijk was er tijdens de lessen aandacht aan te besteden en zelf het goede voorbeeld te geven.  
Aan leerlingen werd gevraagd om zo min mogelijk afval te produceren: dus doppers en broodtrommels mee. 

Aan conciërges werd gevraagd om fairtrade koffie en thee te zetten en de leerlingen en collega's kregen een fairtrade traktatie.

Aan iedereen werd gevraagd om iets aan te trekken met 'een groen accent'. Het was leuk dat een grote meerderheid van collega's en leerlingen hieraan gehoor had gegeven. Dat gaf een positieve, ongedwongen sfeer en een gevoel van verbondenheid.

Op deze manier hebben we met weinig interventies veel bereikt. Het smaakt naar meer en we hopen de komende tijd een aantal nieuwe plannen te smeden. 
Bijvoorbeeld door tijdens bezinnende momenten met collega's te onderzoeken wat de Bijbel zegt over rentmeesterschap. Verder gaan we nadenken over nieuwe, verdiepende acties en ook hoe we tijdens lessen of projecten meer aandacht kunnen besteden aan dit onderwerp. Wordt vervolgd!

L. Blom
H.P. Dekker