Verantwoord, betrokken en principieel

Het Wartburg College is school in de 21e eeuw. We staan middenin de samenleving. De Bijbel is onze leidraad en de belijdenisgeschriften zijn onze grondslag. Zo leren we leerlingen hun plaats in de maatschappij in te nemen. Concreet betekent dat verantwoord, betrokken en principieel burgerschap. We maken keuzes, zijn betrokken op en dienstbaar aan de samenleving.

De basis van onze missie ligt in de woorden die de Heere Jezus Christus zelf sprak in Markus 12 vers 30 en 31: “Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.”