Stichting materiële steun

De stichting materiele steun heeft als statutaire doelstelling het verlenen van materiële steun aan het reformatorisch voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht in de meest ruime zin van het woord. In dat kader worden door de stichting reiskostenvergoedingen verstrekt, worden docenten gefaciliteerd voor het volgen van de cursus godsdienstige en pedagogische vorming, worden Bijbelroosters voor de leerlingen vervaardigd en attenties uitgereikt aan examenkandidaten. Een bewuste keuze voor het reformatorisch onderwijs betekent soms ook een lange reisafstand. De stichting kent een reisfonds waarop ouders, na afloop van een schooljaar, een beroep kunnen doen.

ANBI-status

Stichting materiële steun staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij hebben onze gegevens overzichtelijk voor u op een rij gezet:

Naam
Stichting Materiële Steun Reformatorisch Voortgezet Onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht

RSIN/fiscaal nummer
816055543

Contactgegevens
Stichting Materiële Steun Reformatorisch Voortgezet Onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht
Carnissesingel 20
3084 NA Rotterdam-Carnisse

Postadres
Postbus 55094,
3008 EB Rotterdam

Telefoon
(0180) 72 66 50

De doelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van materiële steun aan het reformatorisch voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam/Dordrecht. De stichting belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurlijke organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden.

W.Th. Notenboom, voorzitter 
mw. C. Silfhout-Koppejan, secretaris 
W.G. Koolmees, penningmeester 
J. de Lijster 
A. Molendijk 
mw. I. Offermans-Benard

Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging.

Reisfonds

U kunt aan het begin van het schooljaar een aanvraag doen voor een bijdrage uit het reisfonds indien uw kind een (jaar)abonnement voor het openbaar vervoer heeft. Heeft uw kind maandabonnementen of reist het op saldo, dan kunt u na afloop van het schooljaar een tegemoetkoming aanvragen.

 

U komt in aanmerking voor een bijdrage uit het reisfonds als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw kind bezoekt een locatie van het Wartburg College.
  • De reisafstand enkele reis is tenminste 15 kilometer. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als om medische redenen aantoonbaar is dat uw kind niet in staat is om deze afstand op de fiets af te leggen. Er dient dan een medische verklaring overlegd te worden.
    Het aantal kilometers wordt gebaseerd op de routeplanner van de ANWB (reismethode fiets).
  • Er dient van beide ouders een kopie van de definitieve aanslag van de belastingdienst overlegd te worden over het afgelopen kalenderjaar. Als geen aangifte is gedaan dan hebben we een inkomensverklaring (IB60) nodig. U kunt deze verklaring zelf downloaden op de site van de belastingdienst. Het (verzamel)inkomen bedraagt maximaal € 45.000.
  • Er dienen bewijsstukken overlegd te worden van de gemaakte reiskosten (bijvoorbeeld een transactieoverzicht ov-chipkaart).
  • Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een vergoeding in de reiskosten bij andere instanties, zoals de gemeente en provincie (compensatieregeling). De ontvangen vergoedingen van andere instanties dient u aan te geven op het aanvraagformulier en worden in mindering gebracht op de totale reiskosten.

Uw eigen bijdrage per gezin wordt als volgt vastgesteld:

Aantal kinderen

Inkomen

< € 20.000

Inkomen

€ 20.000 tot € 35.000

Inkomen

€ 35.000 tot € 45.000

1

€ 150

€ 250

€ 500

2

€ 300

€ 500

€ 1.000

> 2

€ 300

€ 500

€ 1.000

 

Na aftrek van de eigen bijdrage is de vergoeding per kind als volgt:

Kilometers

Inkomen

< € 20.000

Inkomen

€ 20.000 tot € 35.000

Inkomen

€ 35.000 tot € 45.000

15 – 25

Maximaal € 1.250

Maximaal € 550

Maximaal € 250

25 – 35

Maximaal € 1.250

Maximaal € 600

Maximaal € 300

35 – 45

Maximaal € 1.250

Maximaal € 650

Maximaal € 350

>  45

Maximaal € 1.250

Maximaal € 700

Maximaal € 400

 

Per jaar dient een apart formulier ingevuld te worden. De verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Na afhandeling van de aanvraag zullen de ter hand gestelde bewijsstukken worden vernietigd.

Download hier het reisfonds aanvraagformulier 2019-2020.
Download hier het reisfonds aanvraagformulier 2020-2021.

De aanvraag kunt u inleveren bij de administratie op de locatie of mailen naar debiteuren@wartburg.nl 

Jaarverslag

Jaarverslag 2019 Stichting materiële steun