Raad van Toezicht

Het Wartburg College heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuurlijk functioneren van de organisatie. Ook zien de leden erop toe dat de doelstelling van de school, met name op het gebied van identiteit, wordt gerealiseerd.

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat statutair uit zeven leden. Op dit moment zijn er zes leden en is de samenstelling als volgt:

P. Schalk (voorzitter)
drs. A.M. van der Bijl RA
drs. J. Joppe
drs. G.A. Stoop
drs. A. Vat RA
mr. P.M.D. Weijers

Benoeming Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden voorgedragen en benoemd door een vergadering van afgevaardigden van kerkenraden en besturen van scholen voor primair onderwijs. Ook wordt een van de leden voorgedragen door de centrale medezeggenschapsraad.

Leden van de Raad van Toezicht worden voor een termijn van vier jaar benoemd. Na deze termijn zijn de leden herkiesbaar. Leden maken maximaal acht jaar onderdeel uit van de Raad van Toezicht.