Schoolstewards

Sinds de voorjaarsvakantie werken we op een andere manier met de schoolstewards in de school. Op basis van de gehouden enquête hebben we een directe koppeling gemaakt tussen de surveillerende docent en de schoolstewards.

In de praktijk betekent dit dat er iedere pauze drie teams van twee schoolstewards aan de slag zijn onder leiding van een medewerker. In de aula lopen twee schoolstewards samen met de conciërge rond en hebben de gezamenlijke taak om toe te zien op de orde, netheid en sfeer. Zij kunnen leerlingen vragen afval in de vuilnisbak te doen. De aanwezigheid van de conciërge en de schoolstewards hebben ook een mooie preventieve werking. Door hun aanwezigheid maken leerlingen eerder de keuze om hun afval direct in de vuilnisbak te doen.

Twee andere schoolstewards lopen samen met een surveillerende docent in de gangen. Hun taak is om leerlingen die zich in de gangen bevinden te vragen naar de centrale hal te gaan. In de pauzes is het namelijk voor leerlingen niet toegestaan op de gang te zijn in verband met de orde en rust in de school en het ontbreken van voldoende toezicht. Als de schoolstewards en de surveillant door de gangen zijn gelopen, gaan ze naar het plein om daar toe te zien op de orde, netheid en sfeer. We zien dat het op het plein gelukkig maar beperkt nodig is om leerlingen aan te spreken.

De laatste twee schoolstewards lopen samen met een surveillerende docent rondom de school om daar gezamenlijk toezicht te houden op de orde, netheid en sfeer. Graag willen we dat de leerlingen in de pauze vrij hun rondje rond de school kunnen lopen, maar ook dat  de buurt geen hinder ondervindt van onze school. De aanwezigheid van de schoolstewards en de surveillant heeft een preventieve werking.

We zijn blij met de aanpassing die we hebben gedaan in het programma. Fijn dat u als ouders meedenkt! We merken af en toe nog wel dat we moeten wennen aan de nieuwe praktijk, maar we spreken de verwachting uit dat deze manier van werken bijdraagt aan de doelstellingen van dit project:

  • Leerlingen zijn zich bewust van hun omgeving.
  • Als school vormen we een gemeenschap waarin we allemaal een gedeelde verantwoordelijkheid dragen.
  • Leerlingen leren om elkaar aan te spreken op hun gedrag.
  • De school is een plaats waar het veilig, netjes en schoon is.