Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid is in het onderwijs op Revius een kernwoord. Een belangrijke vorm van betrokkenheid is ouderbetrokkenheid. Onze mentoren leggen actief contact met ouders. Een mooi voorbeeld is ook onze oudercommissie die dit jaar twee avonden heeft georganiseerd om een aantal lokalen op te knappen. Met prachtig resultaat!