Op dit moment worden er vanuit onze achterban en in ons voedingsgebied veel goede en hartverwarmende initiatieven genomen voor en rondom de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Veel ouders en leerlingen zijn betrokken bij deze activiteiten. We zijn dankbaar voor zoveel betrokkenheid en inzet. Als school zoeken we actief afstemming met de gemeentes waarin onze scholen staan om in overleg met hen vast te stellen wat we als school concreet kunnen betekenen voor de Oekraïense jongeren die in onze regio onderdak hebben gevonden.
Vooruitlopend op een eventuele inzet van de Driestar-Wartburg-locaties voor de opvang van deze jongeren, willen we graag weten wie van de collega’s en/of ouder(s)/verzorger(s) de Oekraïense of Russische taal machtig is. U kunt reageren via het speciale e-mailadres oekraine@wartburg.nl. Hier kunt u ook terecht met uw vragen inzake de opvang van Oekraïense jongeren door scholengroep Driestar-Wartburg.

Directeuren en College van Bestuur scholengroep Driestar-Wartburg