Lunchboxen voor de buurt

Na de herfstvakantie zijn de leerlingen van het vak bedrijfseconomie uit 5 vwo begonnen met de voorbereidingen voor het jaarlijkse kerstdiner. Ondanks alle onzekerheden rondom corona, wilde de groep toch graag een kerstdiner organiseren omdat de oudere buurtbewoners dit zo waarderen. De datum werd geprikt op dinsdag 14 december. De ouderen werden uitgenodigd, sponsors en een cateraar waren geregeld en de indeling van de aula werd op papier gezet.  
Helaas werd in november duidelijk dat het kerstdiner niet door kon gaan vanwege de overheidsmaatregelen. Dit betekende snel schakelen voor de leerlingen. In plaats van een kerstdiner werd er besloten om lunchboxen aan huis te bezorgen. 
Gelukkig ging dat allemaal goed en konden de buurtbewoners thuis genieten van een rijk gevulde tas, die niet alleen eten bevatte, maar ook het Lukas-evangelie.