Leerlingencommissie

Leerlingen zijn het doel van onze school en daarom hebben ze ook inspraak in de school. De leerlingencommissie is het aanspreekpunt voor alle leerlingen met zowel problemen als nieuwe ideeën. Dus heb je een vraag of idee voor de school, stop een briefje in de ideeënbus bij de balie.
Gisteren was de eerste vergadering van de leerlingencommissie (zie de foto) met hun eigen bestuur dat sinds kort ook bestaat uit leerlingen.