Artikel over maatschappelijke stage

Deze maand verscheen er een artikel in DRS magazine over de maatschappelijke stage op Revius:

"Voor elkaar" staat er op de muur van de Revius, de locatie van het Wartburg College in Rotterdam-Zevenkamp. Bij de invulling van de maatschappelijke stage wordt dit motto van binnenuit zichtbaar. Adjunct-directeur Dirk Blom: 'We doen de maatschappelijke stage niet omdat het moet, maar omdat we het graag willen.' 

In 2011 werd een wetsvoorstel aangenomen dat be­paalde dat alle scholieren in het voortgezet onder­wijs minimaal dertig uur maatschappelijke stage moesten lopen. Maatschappelijke stages hadden vooral karaktervorming tot doel. Sinds 2015 is de maatschappelijke stage niet meer verplicht. Scholen mogen zelf bepalen of ze hem wel of niet opnemen in hun curriculum. 

Op de Revius zit de maatschappelijke stage nog altijd in het onderwijsprogramma. 'We willen betrokken, vormend en 
toekomstgericht onderwijs geven', vertelt Blom. 'We leiden leerlingen op om dienend in de maatschappij te staan. Daar past een maatschappelijke stage goed bij. Mensen leven tegen­woordig erg voor zichzelf. Wij focussen vooral op hoe je iets kunt betekenen voor een ander.' 

Lees hier het volledige artikel.