ACSI conferentie 'The path of leadership'

In september zijn 10 leerlingen en twee docenten naar een internationale bijbelconferentie in Hongarije geweest. Het ging over 'student leadership', dus over hoe je als christenjongere in de maatschappij staat. Ze waren daar met ruim 300 leerlingen uit verschillende landen, zoals Duitsland, Roemenie, Hongarije, Amerika en Jordanie. Er waren plenaire bijeenkomst, diverse workshops en discussiegroepen. Ook was er tijd voor ontmoeting en ontspanning. Er is veel contact gelegd met leerlingen en docenten uit verschillende landen.