Nieuwsblog

07-10-2022 Ontdekmorgen woensdag 23 november »

Locatie Marnix organiseert op woensdag 23 november een ontdekmorgen voor toekomstige leerlingen

Lees meer »

07-10-2022 Gezonderwijs »

Met betrekking tot het thema ‘gezonde schoolomgeving’ neemt onze schoolwinkel ‘Gezonderwijs’ al diverse jaren een belangrijke plaats in.

Lees meer »

07-10-2022 Het Marnix-Ondersteunings-Programma (MOP) »

Voor het derde jaar kunnen wij op onze locatie bijlessen geven op de woensdagmiddag die gefinancierd worden uit de subsidie die wij van de overheid hebben ontvangen.

Lees meer »

07-10-2022 Aftrap Kinderboekenweek en voorlezen op basisscholen »

Vorige week startte de Kinderboekenweek met als thema: Giga Groen!

Lees meer »

07-10-2022 Informatie over de Locatie Medezeggenschaps Raad (LMR) »

De LMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van leerkrachten, ouders en leerlingen en is op deze manier betrokken bij de besluitvorming binnen de Marnix.

Lees meer »

06-10-2022 Typevaardigheid van leerlingen »

Wij willen vanuit school stimuleren dat leerlingen hun typevaardigheid beheersen.

Lees meer »

22-09-2022 Wie komt er werken als vrijwilliger in onze kledingwinkel Profijt? »

Wie van kleding en mode houdt, creatief is en het leuk vindt om iets in het Praktijkonderwijs te doen, is meer dan welkom als vrijwilliger in de kledingwinkel van onze school: Profijt.

Lees meer »

16-08-2022 Muurschildering Jesaja 40 »

Sinds enkele weken staat er op de achterkant van Beroepencollege de Swaef in Rotterdam-Zuid een enorme muurschildering. Het kunstwerk is gemaakt door Trude Euser, docente beeldende vorming, en is goed zichtbaar vanuit de metro die rijdt tussen Zuidplein en Slinge.

Lees meer »

03-08-2022 Busabonnement 2022-2023 »

In samenwerking met vervoersbedrijf Connexxion bieden wij u weer de mogelijkheid om een busabonnement aan te schaffen. U heeft de keuze uit een school-, examen- en winterabonnement.

Lees meer »

11-07-2022 Start cursusjaar 2022-2023 »

Openingsbijeenkomst De nieuwe cursus wordt begonnen met een openingsbijeenkomst op maandagavond 22 augustus om 19.30 uur in de Julianakerk aan de Mauritsweg 286/hoek Krispijnseweg te Dordrecht.

Lees meer »

30-06-2022 Afsluiting schooljaar 2021-2022 »

Met betrekking tot de afsluiting van dit cursusjaar vindt u o.a. belangrijke informatie over de toetsperiode, activiteitenweek, overgangsvergaderingen, het inleveMet betrekking tot de afsluiting van dit cursusjaar vindt u o.a. belangrijke informatie over de toetsperiode, activiteitenweek, overgangsvergaderingen, het inleveren van het boekenpakket en de jaarsluiting.ren van het boekenpakket en de jaarsluiting.

Lees meer »

15-06-2022 Examenuitslag De Swaef »

Examenuitslag De Swaef

Lees meer »

14-06-2022 Boekentip voor de vakantie »

Opnieuw heeft de Vlaamse schrijfster, Margot Vanderstraeten, een boek geschreven over het Jodendom.

Lees meer »

14-06-2022 Engelse week »

In de week van 7 tot 10 juni organiseerden we op de Marnix een Engelse week voor de klassen 1 en 2.

Lees meer »

13-06-2022 (School)fruit voor een spotprijs »

Gezonde en verse voeding dat is altijd belangrijk!

Lees meer »

13-06-2022 Sponsoractie voor Oekraïne »

De afgelopen weken hebben leerlingen van leerjaar 2 en 3 geld ingezameld voor Oekraïne.

Lees meer »

13-06-2022 De klas verruild voor... »

Om feeling te houden met wat er zich op de werkvloer afspeelt, is het personeel van Beroepencollege De Swaef een dag in de praktijk aan de slag gegaan.

Lees meer »

13-06-2022 Volkswagen E-Up »

Op Beroepencollege De Swaef is een Volkswagen E-Up geleverd voor de leerlingen van Mobiliteit & Transport.

Lees meer »

13-06-2022 Programma laatste schoolweken cursus 2021-2022 en start nieuwe cursus 2022-2023 »

Programma laatste schoolweken cursus 2021-2022 en start nieuwe cursus 2022-2023

Lees meer »

13-06-2022 GuidomeetsHugo: uitwisseling met de Hugo de Groot »

Op woensdag 8 juni heeft klas 4vwo deelgenomen aan een uitwisselingsproject met de Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot uit Rotterdam-Charlois. Dit is een school met een heel diverse leerlingpopulatie: iets waar de school trots op is en die ook voor veel dynamiek zorgt.

Lees meer »

08-06-2022 Examenuitslag Guido »

Examenuitslag Guido

Lees meer »

08-06-2022 Examenuitslag Revius »

Examenuitslag Revius

Lees meer »

08-06-2022 Voor het eerst weer op werkweek »

Een impressie van een aantal werkweken.

Lees meer »

08-06-2022 Een bos bloemen voor 300 euro »

Om half zeven gingen de schooldeuren open op 13 april. Al snel stroomden de leerlingen van de IBC-klas, klas 4h9, binnen.

Lees meer »

08-06-2022 Afscheid mevrouw Souër »

Voor de meivakantie was de laatste werkdag van mw. Souër, de adjunct-directeur van de mavo.

Lees meer »

08-06-2022 Busabonnement 2022-2023 »

In samenwerking met vervoersbedrijf Connexxion bieden wij u weer de mogelijkheid om een busabonnement aan te schaffen.

Lees meer »

08-06-2022 Stichting Leergeld »

Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden richt zich op kinderen uit minimagezinnen in dertien Zuid-Hollandse gemeenten.

Lees meer »

08-06-2022 Jaarverslag 2021 »

Het jaarverslag van onze scholen over het jaar 2021 is gereed.

Lees meer »

03-06-2022 Reünie Revius 40 jaar - het is bijna zover! »

Op D.V. zaterdag 11 juni zal onze reünie plaatsvinden. We zien er naar uit! We zitten inmiddels op bijna 600 aanmeldingen.

Lees meer »

26-04-2022 Stand van zaken nieuwe locatie Krimpen a/d IJssel »

Als scholengroep Driestar-Wartburg zijn we inmiddels ruim drie jaar in contact met de gemeente Krimpen aan den IJssel over het vinden van een geschikte locatie voor een nieuwe school in deze gemeente.

Lees meer »

12-04-2022 Presentatie profielwerkstukken »

Vierdejaars leerlingen van de gemengde leerweg presenteerden op 6 april jl. hun profielwerkstukken in de aula.

Lees meer »

12-04-2022 Rijsimulator voor profiel Mobiliteit & Transport »

Sinds kort is profiel Mobiliteit & Transport voorzien van een prachtige rijsimulator.

Lees meer »

12-04-2022 Zonneboot »

In de aula van Beroepencollege De Swaef vindt de opbouw van een zonneboot plaats.

Lees meer »

11-04-2022 Marnix-Ondersteunings-Programma »

Het Marnix Ondersteuningsprogramma, oftewel MOP, op de woensdagmiddag is alweer een tijd onderweg.

Lees meer »

11-04-2022 Meet & Match avond nieuwe docenten Driestar-Wartburg »

Om nieuwe docenten aan te trekken en het Driestar-Wartburg met het onderwijs dat zij verlenen nog beter op de kaart te zetten, worden er een tweetal Meet & Match avonden (informatieavonden) georganiseerd.

Lees meer »

11-04-2022 Groot Marnix Dictee 2022 »

34 deelnemers zaten woensdag 30 maart het vijfde lesuur klaar om deel te nemen aan het Groot Marnix Dictee.

Lees meer »

08-04-2022 Reünie Revius 40 jaar »

Dit schooljaar bestaat de Revius 40 jaar! Ter gelegenheid van dit jubileum wordt op D.V. 11 juni een reünie georganiseerd voor oud-leerlingen en (oud-) collega's.

Lees meer »

05-04-2022 Inzamelingsactie voor Oekraïne »

Wat een drama speelt zich af in Oekraïne! Bij ieder van ons zijn de beelden van moeders met hun jonge kinderen die dodelijk vermoeid met hun schamele bezittingen, versteend door de kou op zoek zijn naar een veilige plek, op het netvlies getekend.

Lees meer »

05-04-2022 4 mavo hard op weg naar de eindstreep »

In 4 mavo wordt hard gewerkt aan de laatste onderdelen van het PTA. De profielwerkstukken zijn afgerond, de maatschappelijke stage is (bij bijna iedereen) afgevinkt en Qompas is ingevuld.

Lees meer »

05-04-2022 Themamorgen havo-5 »

De leerlingen van havo-5 hopen volgend cursusjaar te starten met een hbo-opleiding. Sommigen zullen gaan werken. Het merendeel komt terecht in een seculiere werk-/leeromgeving.

Lees meer »

05-04-2022 Themamorgen vwo-6 »

Opnieuw is er met de leerlingen uit het examenjaar vwo nagedacht over de start van een nieuwe periode in hun schoolloopbaan onder het thema Straks student, en dan?

Lees meer »

05-04-2022 Presentatie-avond PWS »

Examenleerlingen Havo en Vwo krijgen in het profielwerkstuk (PWS) de kans om 80 uur te werken aan een eigen onderzoek of ontwerp! Ook dit jaar zijn er weer mooie werkstukken neergezet.

Lees meer »

04-04-2022 Eerste plaats voor Aron en Sophie tijdens Skills The Finals »

Leerlingen van het Beroepencollege winnen de landelijke vakwedstrijden voor Economie & Ondernemen.

Lees meer »

01-04-2022 Skills Talents 2022 - profiel PIE »

Ook dit jaar heeft profiel PIE (Produceren, Installeren & Energie) meegedaan met de vakwedstrijd Skills Talents.

Lees meer »

24-03-2022 Opvang vluchtelingen vanuit Oekraïne »

Vooruitlopend op een eventuele inzet van de Driestar-Wartburg-locaties voor de opvang van deze jongeren, willen we graag weten wie van de collega’s en/of ouder(s)/verzorger(s) de Oekraïense of Russische taal machtig is.

Lees meer »

10-03-2022 Opvang vluchtelingen vanuit Oekraïne »

Op dit moment worden er vanuit onze achterban en in ons voedingsgebied veel goede en hartverwarmende initiatieven genomen voor en rondom de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne.

Lees meer »

24-02-2022 PWS-presentaties Havo en Vwo op 8 maart 2022 »

D.V. dinsdagavond 8 maart 2022 hopen de examenleerlingen Havo en Vwo hun profielwerkstuk te presenteren.

Lees meer »

24-02-2022 Toch nog even binnenkijken? »

Zit je in groep 8 en wil je toch nog even bij ons binnen kijken?

Lees meer »

17-02-2022 Vrijdag lesuitval i.v.m. storm »

Op D.V. vrijdag 18 februari zijn vanaf 13.00 uur de scholen gesloten, i.v.m. code oranje vanwege de verwachte storm.

Lees meer »

16-02-2022 Profiel Bouwen, Wonen & Interieur »

Bij profiel BWI zijn we niet alleen bezig met technische vaardigheden, maar ook met persoonsvorming!

Lees meer »