Yom Hashoah

Opdat ook de jongere generatie het niet zal vergeten. Hiermee besloot het artikel in het RD van vrijdag 13 april over de Yad Vashem-uitreiking op onze school. Het is ook meteen de kern van deze indrukwekkende dag waarop we aandacht besteedden aan Yom Hashoah, de jaarlijkse holocaustherdenking. ’s Morgens mochten we met een groep leerlingen deelnemen aan een ceremonie in Scheveningen rondom het verhaal van Ellis en Bernie. ’s Middags hebben we op onze locatie de ambassadeur van Israël verwelkomd. Hij heeft tijdens de indrukwekkende ceremonie, die volgde, de hoge Israëlische onderscheiding voor ‘Rechtvaardige onder de volkeren’ uitgereikt aan Jaap en Nelleke Verduijn. Kleinkinderen van Cornelis en Krijntje Verduijn, die met hun dochter Catharina Joodse mensen hebben laten onderduiken in hun woning. Ongeveer honderd leerlingen waren getuige van deze plechtigheid. Veel leerlingen gaven aan het zeer indrukwekkend te hebben gevonden. De dag werd afgesloten met een schoolavond waar de heer Ziekenoppasser aan de hand van een gevonden brief uit de oorlog ons meenam op een zoektocht naar verschillende Joodse onderduikers en onderduikadressen. Een bijzondere avond met betrokken aanwezigen.

Een van de leerlingen raakte de kern van de dag toen ze opmerkte, dat het verslag van de verschillende betrokken personen de gebeurtenissen van jaren geleden weer dichtbij brengt. Mensen uit het verleden krijgen hierdoor weer een gezicht. We hopen dat hiermee het gesprek over wat tijdens de oorlog is gebeurd, maar ook het gesprek over antisemitisme en discriminatie in het algemeen, gestimuleerd zal worden. Opdat ook het navolgende geslacht ervan leren zal. 

Graag vragen we nu alvast uw aandacht voor de activiteiten die zullen plaatsvinden in het kader van het 70-jarig bestaan van Israël. Evenals voor de hierboven beschreven dag zijn er hierover ook contacten met de ambassade van Israël. In overleg met de ambassade is ervoor gekozen de herdenking van de Shoah en de viering van de 70ste verjaardag van Israël gescheiden te houden. Dit vanwege het verschillende karakter van deze beide memorabele gebeurtenissen. We willen daarom de viering van Israëls jubileum aan het einde van dit cursusjaar aandacht geven.

Reactie de heer Jaap Verduijn op de ceremonie:

Mijn hartelijke dank voor het uitstekend organiseren van de bijeenkomst van afgelopen donderdag! Nadat Nelleke en ik waren gewend aan het feit dat tweehonderd scholieren het gebeuren bijwoonden, vonden wij (en ook de anderen die bij ons waren), de uitreiking met alles daaromheen een mooie, waardige en op de een of andere manier toch ook "knusse" plechtigheid. Het was sfeervol, met emotionele ondergrond (…), maar vooral óók met het gevoel alsof wij allen, inclusief de zich duidelijk betrokken voelende scholieren, één waren en een grote familie vormden.
De bijdragen van de verschillende scholieren heb ik enorm gewaardeerd - de muziek, de zang, het gedicht... héél goed dat de betrokkenheid zo duidelijk en ook móói werd geuit!

C. van der Klooster