Voorlichtingspakket Aan de slag voor de klas

Bijgaand informatiepakket bevat informatie over het Nederlandse onderwijssysteem en over de opleidingsmogelijkheden voor zij-instromers.