Uit de LMR

De LMR van de Marnix heeft acht leden en die hebben een maximale zittingsduur van acht jaar. Voor leerlingen is die periode niet haalbaar, maar ouders en leerkrachten kunnen de termijn wel volmaken. Het is dus opvallend dat sinds juli 2018 ruim de halve MR vervangen is met twee nieuwe leerkrachten, één nieuwe ouder en twee nieuwe leerlingen. Reformatorische scholen hebben zich lang verzet tegen leerlingen in de medezeggenschapsraad. Het is uiteindelijk wettelijk verplicht en er is geregeld dat het aantal ouders en leerlingen in de raad gelijk moet zijn aan het aantal leden dat uit het personeel is gekozen. Voor de Marnix betekent dit dat er vier leerkrachten, twee leerlingen en twee ouders zitting hebben in de LMR.

Hoe gaat dat nu in de praktijk? We hebben vorig jaar twee enthousiaste en betrokken leerlingen in de LMR gekregen. En ik kan zeggen dat het prima werkt. De LMR spreekt over allerlei onderwerpen met de directeur, de heer Den Hollander. Door de aanwezigheid van de leerlingen kunnen we ook hun invalshoek bij verschillende onderwerpen inbrengen. 

We hebben vorig jaar afgesproken dat de leerlingen iedere vergadering een eigen punt op de agenda zetten, bijvoorbeeld een onderwerp dat ze uit de leerlingenraad hebben opgepikt. Dat versterkt de betrokkenheid en dwingt ons allemaal na te denken over de zaken die belangrijk zijn voor leerlingen en ons niet alleen bezig te houden met cijfers en beleidsdocumenten.

In het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld de volgende zaken besproken:

·     er is gevraagd om meer oplaadpunten voor elektrische fietsen van de leerlingen

·     geadviseerd is een pinautomaat in het winkeltje te plaatsen; die is er gekomen en het betalen gaat niet alleen sneller maar de omzet van gezonde producten is ook nog eens toegenomen!

·     er is een voorstel gedaan om andere banken in de Binnenstraat te plaatsen

·     er is gevraagd om meer plaatsen binnen de school om te kunnen leren

·     er wordt een voorstel uitgewerkt om een tekenwedstrijd of misschien zelfs een talentenwedstrijd te organiseren.

 

Wij hebben het afgelopen jaar gezien dat de inbreng van leerlingen waardevol is en echt iets toevoegt. Hier werkt de medezeggenschap omdat we meedenken, meepraten en als het nodig is meebeslissen in het belang van de school.

Ik hoop dat deze voorbeelden een andere indruk geven van het werk van de LMR. Meldt u zich gerust bij ons als u nog betere ideeën hebt voor de school. Dan dragen wij die graag de school in.

 

P. Pons
ouderlid