Terugblik op een cursusjaar in coronatijd

Corona heeft ook dit jaar weer een stempel gedrukt. Een veelbewogen cursusjaar ligt bijna achter ons. Dit jaar ging opnieuw alles anders dan dat we gewend waren en er waren telkens veel veranderingen. Dat eiste veel van de school, maar niet minder van de jongeren en de ouders. Een periode die wij niet licht zullen vergeten.

De jaaropening kon in de kerk van Alblasserdam plaatsvinden, zij het met inachtneming van de coronamaatregelen. Het was voor veel leerlingen weer wennen om het gewone schoolritme op te pakken, de juiste spullen bij zich te hebben en zich naast de schoolregels ook aan de coronaregels te houden. 

De Heere heeft ons tot op heden willen sparen voor grote corona uitbraken in de school. Toch zijn veel gezinnen en families geconfronteerd met een besmetting. Bij de een ging het om milde klachten, maar bij anderen was het ingrijpend en met langdurige gevolgen, of kwamen familieleden aan de gevolgen te overlijden. 

Een schoolsluiting was toch onvermijdelijk. Vlak voor de kerstvakantie was het zover. Dat vroeg weer om schakelen. Na de kerstvakantie kon er door de opgedane ervaring al snel overgeschakeld worden op online lessen. Dat verliep gelukkig goed. Voor veel leerlingen was het pittig zelf letterlijk en figuurlijk ook online te blijven. Online toetsen maken, de lessen volgen op een passende plek was niet altijd even gemakkelijk. De meesten hebben het toch goed kunnen oppakken. Degenen die daar door omstandigheden moeite mee hadden, konden op school worden opgevangen en kregen daar de steun om de online lessen goed te kunnen volgen. Gelukkig was er voor de examenleerlingen de mogelijkheid om wel naar school te komen. 

Open dagen, ouder- en spreekuuravonden moesten bijna allemaal online. Dat lukte over het algemeen wel. Zo konden we toch goed contact houden ook al zagen en zien we enorm uit naar de fysieke ontmoeting met de ouders en verzorgers. 

Na de voorjaarsvakantie konden de leerlingen weer op school komen. Dat was voor hen een feest van herkenning. In groepen, om de dag naar school, op anderhalve meter en uiteindelijk ook met een mondkapjesplicht. Het reinigen van het meubilair kwam daar ook nog eens bij. 

De mondkapjesplicht was en is voor heel wat leerlingen nog pittig om zich daaraan te houden. Om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden, kregen we ondersteuning van de studenten van het Hoornbeeck College. Zij spraken, samen met het personeel, de leerlingen met name aan op het dragen van de mondkapjes, desinfecteren en anderhalve meter afstand houden. 

Van bijna volledig open starten, naar een schoolsluiting, om vervolgens gedeeltelijk weer open te gaan en vanaf 31 mei weer bijna helemaal. Van 50 minuten rooster, naar 40 minuten rooster en weer naar 50 minuten. Van online les naar fysiek les op school. Kortom, het heeft heel wat gevraagd van ouders, verzorgers, leerlingen en personeel. Hopelijk mogen we D.V. volgend cursusjaar wat meer rust ervaren en kunnen de leerlingen aan het inlopen van de vertragingen gaan werken. Momenteel zien we het aantal besmettingen dalen en tegelijkertijd nieuwe varianten opduiken. Het is alles in Gods hand. Corona zal nog wel invloed blijven houden, maar het is de wens en bede dat een volgende golf ons bespaard mag blijven.