Techniekhal De Swaef

De realisatie van een techniekhal aan ons pand van locatie De Swaef komt steeds dichterbij. Het is de planning dat de hal in het komende schooljaar in gebruik genomen gaat worden. Een bijzondere mijlpaal die veel extra’s biedt voor ons techniekonderwijs op het Beroepencollege. In de techniekhal geven we onderwijs in het profiel PIE (Produceren, Installeren en Energie) van het vmbo en Werktuigbouwkunde BOL-4 van het mbo. Hiermee geven we concreet invulling aan de doorlopende leerlijn VMBO – MBO. We zijn zeer dankbaar met de goede samenwerking met onze MBO-buren van het Hoornbeeck College, waardoor dit allemaal mogelijk is.