Techniekhal Beroepencollege en Hoornbeeck College: ‘een sterk staaltje’.


Met een high-five tussen een leerling van het Hoornbeeck College en een leerling van het Beroepencollege, is de techniekhal officieel geopend. Door middel van een elektronische schakeling die door de leerlingen was gemaakt, en door de high-five werd geactiveerd, viel het magnetisch veld bij de twee elektromagneten weg, waardoor het spandoek werd onthuld. De samenwerking tussen het Hoornbeeck College en het Wartburg College stond tijdens de opening centraal.

Dhr. C.J. Hoekman, directeur van het Beroepencollege: “We mogen dankbaar vaststellen dat het doel om nauw met het Hoornbeeck College samen te werken bij de technische profielen is gehaald. In alle technische profielen van het Beroepencollege worden er BBL-trajecten van het mbo aangeboden. Daar zijn leerkrachten van het Voortgezet Onderwijs nauw bij betrokken. Ook stellen we vast dat er steeds meer sprake is van doorlopende leerlijnen.” Dhr. Hoekman noemt ook het belang voor de omgeving: “We hopen met onze nieuwe techniekhal een bijdrage te leveren aan de grote vraag die er is naar gekwalificeerd technisch personeel in Rotterdam en de directe omgeving.” Hiernaast, dat we naast deze maatschappelijke opdracht, leerlingen en studenten mogen vormen en toerusten, om als christenen in een seculariserende maatschappij een plaats in te nemen. Dat is de meerwaarde van onze christelijk onderwijs.
 
“Onze nieuwe Techniekhal is als de hal van een huis: je wilt verder, er zijn nog veel meer kamers. In deze hal leren jongeren en genieten jongeren. Als je aan hen vraagt wat ze nou zo leuk vinden, dan zeggen ze: “Het is echt.” Het is net een bedrijf! Deze hal is geen eindpunt, maar een vertrekpunt in onze samenwerking. De Bijbel spreekt over ambachtslieden. Techniek kan ook een zegen zijn, maar het is ook vergankelijk. We vormen onze jongeren voor een geestelijk Koninkrijk dat niet met handen is gemaakt, waarvan de ambachtsman God Zelf is.”, vertelt Arjen van Kralingen, locatiedirecteur Hoornbeeck College Rotterdam.

Profiel PIE in de techniekhal
In de techniekhal wordt het profiel PIE (Produceren, Installeren en Energie) gegeven. Dit is één van de vijf profielen die op Beroepencollege De Swaef wordt gegeven. De leerlingen die voor PIE hebben gekozen, volgen in leerjaar 4 één van de uitstroomprofielen binnen PIE. Wanneer zij alle keuzevakken hebben gevolgd, kunnen ze al met vakken beginnen voor hun opleiding op het Hoornbeeck College. Op deze manier bundelen Beroepencollege De Swaef en het Hoornbeeck College hun krachten met een sterke focus op het toekomstige beroep.