Techniekavond


Op woensdagavond 17 april was de Techniekavond. Veel ouders, opa’s en oma’s van leerlingen uit klas 3 havo en vwo en een aantal collega’s hadden de moeite genomen om de avond te bezoeken. In het kader van de Eureka!Cup wedstrijd is er door leerlingen de afgelopen tijd aan een ontwerpopdracht van BouwendNederland en de Rabobank gewerkt. 

De gastspreker op deze avond was architect De Gelder, werkzaam bij RoosRos Architecten. Hij begon met een dia over Earth Overshoot Day. Misschien hebt u het zich op 14 april niet gerealiseerd, maar dit was het moment waarop alle grondstoffen die jaarlijks in de aarde gevormd worden alweer gebruikt waren. Tot en met december moeten we dus de reserves van deze aarde aanspreken. Kortom, om in onze behoefte te voorzien zouden we ongeveer 3,5 wereldbollen nodig hebben. Voor RoosRos is rentmeesterschap een speerpunt. Bij het begin van het ontwerpproces moet hier al rekening mee gehouden worden. Ze denken na over hoe de energievraag zo laag mogelijk gehouden kan worden. Hoe gebruikte materialen in het nieuwe ontwerp verwerkt kunnen worden en hoe het gebouw in de toekomst andere functies kan vervullen, of bij afbraak weer een materiaaldepot is voor nieuwe gebouwen. Duurzaamheid en circulair bouwen hebben gelukkig de aandacht! 

De leerlingen hebben ontzettend hard gewerkt om hun oplossing uit te werken. Tijdens verschillende rondes stonden de leerlingen achter hun stand om hun ontwerp te presenteren. Na beraad van de jury is er per opdracht een winnend team gekozen. Voor BouwendNederland is dit het team van Albert, Anne, Emma, Eva en Lennart uit 3ato1, zij wonnen tevens de publieksprijs! Bij de opdracht van Rabobank is het team van Coen, Joan, Pepijn en Roan uit 3ato1 eerste geworden. De winnaars mochten samen met de nummers twee door naar de landelijke Eureka!Cup finale. Deze was op 16 mei in de Broodfabriek in Rijswijk.