Stand van zaken nieuwe locatie Krimpen

Zoals in eerdere berichten genoemd, worden Driestar College locatie Lekkerkerk en Wartburg College locatie Revius in de toekomst samengevoegd tot één nieuwe school. Graag geven we u een korte update over de laatste stand van zaken.

Ontwikkelingen nieuwe locatie Krimpen aan den IJssel

In Krimpen aan den IJssel zijn drie mogelijke locaties voor een nieuwe school: in de omgeving van de Krimpenerbosweg Oost, Krimpenerbosweg West en Van Ostadelaan. In nauw overleg met alle betrokkenen wil de gemeente de komende maanden vervolgonderzoek doen naar de haalbaarheid van een nieuwe school op een van deze locaties. Dit is een belangrijke stap om over enkele jaren een nieuwe locatie in Krimpen aan den IJssel te kunnen openen. 

Tijdplanning

De nieuwe locatie zal naar verwachting niet vóór 2026 worden gerealiseerd. We gaan er dan ook vanuit dat de lessen op deze nieuwe locatie niet eerder starten dan in het cursusjaar 2026-2027. Dit betekent dat uw zoon of dochter nog zeker vier jaar op de huidige locaties onderwijs kan volgen.

Onderwijsaanbod

Tot de opening van de nieuwe locatie blijft het onderwijsaanbod op Driestar College locatie Lekkerkerk en Wartburg College locatie Revius volledig in stand. Op de nieuwe locatie wordt het onderwijsaanbod breder dan momenteel op beide scholen aangeboden wordt. De niveaus mavo (vmbo-gt), havo, vwo, atheneum en gymnasium kunnen volledig worden doorlopen en afgerond. Voor vmbo-basis en vmbo-kader bieden we op de nieuwe locatie de onderbouw aan. Uiteraard wordt ervoor gezorgd dat het onderwijs op de nieuwe locatie direct aansluit op het onderwijs op de huidige locaties. Ook de examenprogramma’s kunnen in Krimpen aan den IJssel zonder probleem afgemaakt worden.

Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden voor de nieuwe locatie per 2026-2027:

Locatie Revius: overstap naar andere locatie tijdens opleiding mogelijk

Wanneer de nieuwe locatie in Krimpen opent, kan het voorkomen dat deze locatie niet automatisch de dichtstbijzijnde locatie is voor uw zoon of dochter. Voor havo en vwo kan daarom vanaf de bovenbouw in leerjaar 4 ook gekozen worden voor een andere locatie. Het schoolexamen (PTA) in de bovenbouw dient in zijn geheel op één locatie gevolgd te worden, omdat deze programma’s per locatie verschillend zijn. Voor havo- en vwo-leerlingen die starten in schooljaar 2022-2023 op Wartburg College locatie Revius geldt dit dan vanaf schooljaar 2025-2026. Hieronder geven we in een kaartje de locaties weer die mogelijk voor uw zoon of dochter in aanmerking komen, afhankelijk van uw woonplaats.

Aanmelden groep 8 leerlingen

Zit uw zoon of dochter momenteel in groep 8 van de basisschool? Dan adviseren we uw kind aan te melden op een van de huidige locaties Driestar College locatie Lekkerkerk en Wartburg College locatie Revius. Deze locaties zijn op dit moment dichterbij.

Meer informatie?

We houden u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen door middel van een nieuwsbrief. Heeft u andere vragen of wilt u meer weten? Neem u dan contact op met dhr. Blom, DBlom@wartburg.nl (directeur Revius) of dhr. Jelier, JER@driestarcollege.nl (directeur Driestar Lekkerkerk).

Hartelijke groet,
D. (Dirk) Blom, directeur Wartburg College locatie Revius
W.J. (Willem-Jan) Jelier, directeur Driestar College locatie Lekkerkerk / directeur toekomstige locatie Krimpen aan den IJssel