Smokefree = Rookvrij

Dinsdagavond 1 oktober 2019 waren al onze leerlingen die roken met hun ouders uitgenodigd voor een informatieavond. “Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw Woord”. Met dit vers uit Psalm 119 zijn we de avond begonnen en hebben we nagedacht over de vraag wat dit Bijbelvers ons te zeggen heeft in relatie tot het roken. In zondag 40 wordt geschreven over het 6e gebod, onder andere dat ik “mijzelf niet kwets of moedwillig in enig gevaar begeef”. Met de kennis die we nu hebben over de gevolgen van roken voor ons lichaam is dit al een reden om er alles aan te doen om te stoppen.

We kunnen terugzien op een goede en informatieve avond. Naast uitvoering geven aan het beleid van de overheid werken we als school aan een gezonde leeromgeving en het welzijn van onze leerlingen. Onze wens is dan ook dat deze avond ertoe leidt dat er jongeren (en ouders!) zijn die zullen stoppen met roken.