Schrijfonderwijs

“Mevrouw, moeten we serieus een brief schrijven, dat is echt niet meer van deze tijd hoor!” Maar al te vaak krijgen wij deze opmerking te horen. Jongeren hebben niet in de gaten dat bij een brief schrijven meer komt kijken dan alleen het opstellen van een stukje tekst.

De vaksectie Nederlands heeft dit jaar als doel zich te focussen op het schrijfonderwijs. We zien het steeds vaker gebeuren dat leerlingen niet goed meer weten hoe ze een goede zin moeten formuleren of hoe woorden geschreven moeten worden. Dit komt o.a. door de vele afkortingen die gebruikt worden via whatsapp. Dit zien wij ook terugkomen in de brieven. Uit ervaring weten wij dat een goede brief schrijven van groot belang is, zeker als het gaat om sollicitaties. Bedrijven selecteren op de netheid van brieven. Een brief vol spelfouten wordt sneller aan de kant gelegd. Hier willen wij met ons schrijfonderwijs op anticiperen.

Vanaf leerjaar 1 krijgen de leerlingen schrijfonderwijs en dit wordt, naarmate de leerlingen in hogere leerjaren komen, steeds meer uitgebreid. Wij streven ernaar om de leerlingen eerst een oefenopdracht te geven, deze wordt nagekeken door alleen de fouten te onderstrepen. Daarna worden de leerlingen in groepjes gezet met hun eigen brieven, zodat ze de brieven van elkaar kunnen lezen en elkaar feedback kunnen geven. De docent loopt rond om hier en daar aanvullingen te geven als de leerlingen vastlopen. Met al deze feedback kan een leerling een goed eindproduct schrijven.

In leerjaar 4 wordt hier momenteel volop aan gewerkt en de eerste brieven zijn inmiddels geschreven. Wij zien dat het leren van elkaar echt werkt en willen deze methode in alle leerjaren gaan invoeren.

Vaksectie Nederlands