Presentaties profielwerkstukken

Gisteravond: presentaties van de profielwerkstukken! Met o.a. een zelf gecomponeerd muziekstuk en een zelf geschreven en geïllustreerd boek.