Nationaal Jeugddebat

In een eerdere Nieuwsbrief schreef ik over het Provinciaal Jeugddebat Zuid-Holland in december 2020, waaraan leerlingen van onze locatie hebben deelgenomen. Vijf leerlingen waren aan het eind van de dag geselecteerd om door te gaan naar het Nationaal Jeugddebat. Om uiteenlopende redenen hebben drie leerlingen ervoor gekozen om niet verder mee te doen. Robin van der Kolk en Jan Chris Zondag uit klas 2h1 lieten zich daardoor niet uit het veld slaan en zij hebben deelgenomen aan een voorbereidingstraject voor het Nationaal Jeugddebat. Dat daarvoor ook hun inzet nodig was op enkele vrije zaterdagen, was voor hen geen probleem. Een teleurstelling was wel dat er door de coronamaatregelen geen fysieke ontmoetingen konden plaatsvinden en dat alles digitaal moest gebeuren. Naar Utrecht of naar een kasteel in Limburg zat er dit jaar helaas niet in.

Alle deelnemers werden ingedeeld bij een van de vier fracties. Jan Chris kwam terecht bij fractie geel en Robin bij fractie groen. De bewindspersonen die met de leerlingen in debat zouden gaan, waren minister Grapperhaus, minister Schouten, staatssecretaris Blokhuis en minister Slob. De leerlingen hadden voorstellen gemaakt voor de bewindslieden en het spannendste was de vraag of zij toezeggingen konden ‘lospeuteren’.

Op donderdag 15 april 2021 was het zover: fractie geel voerde het debat met staatssecretaris Blokhuis en fractie groen met minister Slob. Niet in de Tweede Kamer in Den Haag, zoals gebruikelijk is, maar ieder vanachter het eigen scherm. Via een livestream waren de debatten te volgen en het was erg leuk dat de mentor van klas 2h1 en een groep leerlingen zo getuige van de besprekingen konden zijn, evenals familie en vrienden.

In de fracties hadden alle deelnemers een eigen taak, bijvoorbeeld die van presentator, secretaris of analist. De jongeren waren blijkbaar heel goed geïnstrueerd over de omgangsvormen: zij bedankten iedere keer netjes de voorzitter voor het krijgen van het woord! Fractie geel had een duidelijke visie op een gezonde balans tussen online en offline activiteiten voor jongeren ontwikkeld en had vier interessante voorstellen voor staatssecretaris Blokhuis om die gezonde balans te bereiken. Een opmerkelijk voorstel was om iets van ‘vroeger’ nieuw leven in te blazen, namelijk om weer brieven te gaan schrijven (met een pén) om contact te bevorderen en zo een offline activiteit te hebben.

De staatssecretaris bleek veel notitie te nemen van wat de jongeren met hem wilden bespreken en hij toonde, dat hij zich graag voor jonge mensen openstelt. Wel werd door hem kritisch doorgevraagd, maar dat was geen probleem voor de debaters. Waarop de deelnemers hoopten, gebeurde: de staatssecretaris deed enkele toezeggingen! De fractie mag (hopelijk echt in Den Haag) op bezoek komen om een nadere toelichting te geven. Verder adviseerde hij de fractie om samen met de Nationale Jeugdraad een motie te schrijven voor de Tweede Kamer over het onderwerp. Na het debat over de voorstellen volgde nog een kort open debat over de stelling: ‘Jongeren hebben te weinig inspraak over hun eigen toekomst.’ Daar bleken uiteenlopende meningen over te zijn!

Later die middag vond het debat van fractie groen plaats met minister Slob over schoolstress.

Jan Chris gaf na afloop van het debat aan dat hij zeer tevreden was over het debat en dat hij enthousiast is over het hele traject, waarbij hij veel geleerd heeft. RTV-Dordrecht kwam speciaal naar school om Jan Chris te interviewen over zijn ervaringen met het debat. Dit interview is te zien op: Jan Chris doet voorstel aan staatssecretaris Blokhuis tijdens Nationaal Jeugddebat | RTV Dordrecht.

Hopelijk kunnen we als Marnix ook weer meedoen met de volgende editie van het Provinciaal Jeugddebat. Natuurlijk dan het liefste op locatie: het Provinciehuis in Den Haag!

M.A. de Deugd