Muziek... daar zit wat in!

In de onderbouw krijgt uw zoon/dochter muziekles. Tijdens de eerste lessen van dit jaar zijn we bezig geweest om het notenschrift te leren. Voor sommigen was dit best lastig, maar bijna iedereen had dit toch wel snel in de gaten. We gebruiken hiervoor de methode 'Daarom Muziek’, die speciaal geschreven is voor muziekonderwijs op christelijke scholen.

Muziektheorie leren kan erg saai zijn als we alleen maar het boek volgen, dus daarom maken we ook gebruik van diverse hulpmiddelen, zoals een interactief kwartetspel (zie foto), muziekinstrumenten zoals keyboard, xylofoon, bonga en conga en nog wat kleine handinstrumenten.

In de aankomende weken gaan we op diverse instrumenten spelen en maken we kennis met muziek uit andere landen/werelddelen. Zo wordt muziekles een interactief lesuur waar we heerlijk kunnen ontspannen en toch nieuwe (leer)ervaringen opdoen. Kortom, muziek.... daar zit wat in.