Opening schooljaar 2018-2019

Het College van Bestuur van het Wartburg College nodigt leerlingen en hun ouders van harte uit tot het bijwonen van één van de openingsbijeenkomsten van het schooljaar 2018-2019.

Deze worden gehouden op maandagavond 27 augustus 2018 vanaf 19.30 uur.
​Thema: "Tijd onder-wijzen"

Beroepencollege De Swaef

Locatie: Singelkerk, Kerksingel 1, Ridderkerk
Opening/meditatie: ds. W. van Weelden, lid Raad van Toezicht
Toespraak/sluiting: C.J. Hoekman, directeur

Bestemming collecte
De collecte tijdens deze bijeenkomsten is bestemd voor de Stichting Vrienden van Mannafields die drie christelijke scholen in Schotland steunt.

Klassenindelingen en lesroosters 2018-2019

Op maandag 27 augustus 2018 vanaf 09.00 uur, zijn de klassenindelingen en de lesroosters definitief en zichtbaar op leerlingen- en ouderweb. Informatie die voor die tijd zichtbaar is op het web is oude informatie en kan nog wijzigen. Eventuele verzoeken kunnen pas na genoemde datum worden behandeld.

Wachtwoord instellen voor nieuwe leerlingen

Binnenkort start uw zoon/dochter op het Wartburg College. Wij zullen hem/haar dan ook wegwijs maken op de computers op school. Om in te kunnen loggen op de computers moet uw zoon of dochter zelf voor de start van het schooljaar een wachtwoord instellen. Hiervoor heeft hij/zij een welkomstmail gehad met instructies. Als het mailadres van uw kind niet bij ons bekend is, dan is deze mail naar u als ouder gestuurd. Bij deze vragen we u erop toe te zien dat uw kind vóór de eerste lesdag een wachtwoord instelt. Laat uw zoon/dochter zowel het leerlingnummer als het wachtwoord goed bewaren/onthouden, zodat dit tijdens de introductie op school direct gebruikt kan worden. Alvast bedankt voor uw medewerking in deze!