Mededeling over vervoer

Afgelopen week is een inventarisatie gemaakt via een enquête over de wensen ten aanzien van het vervoer vanaf dinsdag 2 juni. Daarvan is door een beperkte groep ouders gebruik gemaakt. Dat betekent dat veel leerlingen per fiets komen (zoals gewoonlijk) en dat er ook ouders zijn die ervoor kiezen om hun kind(eren) naar school te brengen en op te halen. Als er echt geen andere mogelijkheid is, kan gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer. De vervoerders zijn over de mogelijke aantallen leerlingen die hiervan gebruik maken door onze school geïnformeerd. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat het vervoer (bussen, metro, tram, trein) vol kan zitten vanwege beperkte capaciteit.