Marnix'ers in debat

In de afgelopen tijd waren er drie gelegenheden waarbij leerlingen van de Marnix in debat gingen!

Allereerst bij het Provinciaal Jeugddebat Zuid-Holland op 12 november jl. Het is een jarenlange traditie dat deelnemers van onze locatie daarvoor naar Den Haag afreizen. Vorig jaar moest de debatdag vanwege de coronamaatregelen digitaal gehouden worden. Dit jaar verheugden de Dordtse afgevaardigden zich er daarom extra op dat zij nu weer fysiek naar het politieke centrum van ons land zouden gaan. Enkele dagen voor de debatdag werden tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd. De organisatie besloot daarom dat er per school maar drie leerlingen mochten komen in plaats van de vijftien die geselecteerd waren. Die drie hebben een interessante dag gehad, met ’s middags een debat met leden van Provinciale Staten over de voorstellen die zij ’s morgens met leerlingen van andere scholen hadden bedacht en uitgewerkt. Onze leerling Esther Kosten (klas 2h2) was een van de leerlingen die uitgekozen werd om door te gaan naar het Nationaal Jeugddebat!

Om de twaalf leerlingen die nu niet naar Den Haag konden, toch een alternatief te bieden werd een debatdag op de Marnix georganiseerd. Op het nippertje kon nog een trainer van het Nederlands Debat Instituut geboekt worden. De jongelui kregen een training in debatteren en presenteren. Tussendoor werd veel geoefend. Gewoon in Dordrecht hadden de leerlingen toch een leerzame dag. Het smaakte naar meer!

Van het Stedelijk Dalton Lyceum kregen we een uitnodiging om mee te doen met het debattoernooi ‘Jongeren in debat 2021’ op 25 november. In korte tijd de derde keer dus dat er gedebatteerd kon worden. Vijf leerlingen van de Marnix gingen de uitdaging aan! Bij onze leerlingen was er wel wat moed voor nodig om aan het toernooi deel te nemen, want de overige deelnemers waren over het algemeen leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo en nogal wat van hen hadden een debattraining gevolgd of waren lid van een debatclub… In totaal waren er teams van veertien verschillende Dordtse en Rotterdamse scholen in het Dalton aanwezig. Ondanks dat ze weinig ervaring hadden met debatteren, hebben onze leerlingen zich ontzettend goed geweerd in de opeenvolgende debatten. In de finale kwam team Wartburg niet, maar ik heb bij onze deelnemers wel een overtuigende manier van spreken gezien, goede argumenten voorbij horen komen en prima slotconclusies horen uitspreken! Ze komen er wel, die Marnix’ers! De jury’s, bestaande uit docenten en leden van de gemeenteraad, hadden lovende woorden voor onze leerlingen, maar ook tips voor verbetering van de debatvaardigheden. De winnende teams gingen ten slotte in debat met Tweede Kamerlid Renske Leijten van de SP. Best leerzaam voor onze debaters. Het team van het Emmauscollege uit Rotterdam werd als winnaar aangewezen. Toch wel terecht, vonden onze leerlingen. Een heel klein beetje teleurgesteld omdat ze niet tot de finale doorgedrongen waren, maar mét een certificaat op zak, concludeerden de vijf van de Marnix dat debatteren erg leuk is, dat het goed is om mensen van buiten de eigen kring te ontmoeten en dat ze een interessante dag hadden gehad!

M.A. de Deugd