Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) klas 3 havo en 3 vwo

Voor de leerlingen uit klas 3 havo stond de afgelopen Brèsweek in het teken van loopbaanoriëntatie en –begeleiding. In het eerste halfjaar hielden zij zich bezig met het programma Qompas waarin vragen als “Wie ben ik? Wat kan ik? Wat vind ik leuk? In welke vakken ben ik goed?” centraal stonden. In deze week werd kennisgemaakt met de praktijk. Er werd een dag ingeruimd om te verkennen welke vakken er in de bovenbouw gekozen kunnen worden, mede d.m.v. proeflessen. Ook werden er excursies gemaakt die afgestemd zijn op de verschillende profielen. Er kwamen mensen die in het HBO werken om te vertellen hoe het er daar aan toe gaat en waar je nu al bij het kiezen van de vakken op moet letten. Voor veel leerlingen waren de excursies het hoogtepunt. Het was voor velen verrassend dat er zoveel verschillende beroepen in verschillende sectoren te vinden zijn. Verder werden Rotterdam-The Hague Airport, de Maeslandkering, het Ikazia-ziekenhuis, school voor speciaal onderwijs Effatha en de rechtbank bezocht. Defensie vaardigde iemand van de Marechaussee en de landmacht af om op de Guido iets over de diverse beroepen binnen de krijgsmacht te vertellen. Het was een zeer gevarieerde week waarin op allerlei manieren werd kennisgemaakt met profielen, studies en beroepen. Dit is verwerkt in een portfolio dat de komende maanden handvat zal zijn voor de gesprekken met de decaan.