Gedragsonderzoek Diergaarde BLIJDORP       

“Doet die pinguïn altijd hetzelfde als hij uit het water komt?” of “Hoe ver durft het jonge aapje bij zijn moeder vandaan?” Dergelijke vragen stelden leerlingen uit 4-HAVO en 4-VWO op vrijdag 16 november in Blijdorp. Met 125 leerlingen, verdeeld over drie groepen, deden we gedragsonderzoek in de Diergaarde. Dit in het kader van praktisch onderzoek bij biologie, nadat het lesonderdeel “Gedrag” in de theorieles is behandeld.

Leerlingen hebben in twee- of drietallen gedragswaarnemingen gedaan bij zelf gekozen actieve dieren. Daarvoor gingen ze vijftien minuten lang een actief dier waarnemen en daarvan alle gedragshandelingen beschrijven. Vervolgens gingen de leerlingen met dit ethogram een protocol maken: vijftien minuten lang van één dier elke vijf seconden het gedragselement noteren. Na dit protocolleren werd er een vraag bedacht, die met een volgend protocol beantwoord moest worden.

De vraagstelling en het verwachte antwoord (hypothese) op de probleemstelling werd gecontroleerd door de begeleidende docenten in Blijdorp.

  

De leerlingen verwerken de resultaten verder thuis en geven een conclusie en verbeterpunten. Op deze manier hebben de leerlingen buiten de schooldeuren kennis gemaakt met natuurwetenschappelijk onderzoek doen. In de resterende tijd kon er verder genoten worden van de biodiversiteit in de dieren- en plantentuin (of van de speeltuin?).

S. de Visser,
docent biologie