Fusiebesprekingen

Zoals inmiddels bekend is, zijn we als Wartburg College en Driestar College gesprekken gestart om tot een besturenfusie over te gaan. We staan aan het begin van die besprekingen en in de komende tijd zal er met regelmaat een update gegeven worden. De gesprekken zijn gestart na een gezamenlijk besluit van de Colleges van Bestuur van het Wartburg College en het Driestar College om onze locatie Revius en de Driestarlocatie te Lekkerkerk ineen te voegen tot een nieuwe school in Krimpen aan den IJssel. De aansturing van die locatie zal dus - als alle plannen goedgekeurd worden door de Raad van Toezicht en Centrale Medezeggenschapsraad van beide scholen - aangestuurd worden door een gezamenlijk bestuur. Voor meer details verwijzen we graag naar de brief die alle ouders op 15 januari jl. via een mail hebben ontvangen.