Een eerste kennismaking met de nieuwe directeur

Vanaf het nieuwe schooljaar hoop ik als directeur aan de slag te gaan op de Guido de Brès. Ik zie er naar uit om samen met de collega’s te werken aan goed reformatorisch onderwijs voor uw kinderen en onze leerlingen. Goed onderwijs staat of valt met bekwame docenten die iedere dag weer de uitdaging aan gaan om leerlingen zo optimaal mogelijk te betrekken bij hun lessen. Voor goed onderwijs is ook nodig dat de randvoorwaarden zo optimaal mogelijk zijn. Bijvoorbeeld een schoon en opgeruimd schoolgebouw en optimale roosters. Of denk aan het werk van mentoren en onderwijsondersteuners die er zijn voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dit zijn allemaal taken waar wij ons verantwoordelijk voor weten. Voor goed onderwijs hebben we ook u nodig. Ouders die aandacht hebben voor het schoolleven van hun kind met een goed evenwicht tussen betrokkenheid en distantie. Ook ouders die contact opnemen met school als er vragen leven. Het meest belangrijk en waardevol is wanneer u als ouders de school meeneemt in het gebed. Want iedere dag is de belijdenis van Psalm 127 nodig: Zo de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan.

Hartelijke groet,

Dhr. M.A. van der Meijden