Corona-Inhaal-Programma (CIP)

Aan het begin van dit cursusjaar is het Corona-Inhaal-Programma geïntroduceerd op onze locatie. Met dit programma zijn wij gestart om leerlingen te helpen, die door de bijzondere corona-omstandigheden niet zo hebben kunnen leren als in ‘normale’ tijden. Het is heel fijn dat de regering er geld voor beschikbaar heeft gesteld.

Onder leiding van de coördinator van het programma, mevrouw De Deugd, krijgen de aangemelde leerlingen op woensdagmiddag extra ondersteuning op allerlei gebieden. Voor de begeleiding hebben wij als school een groep studenten van de universiteit en het hbo kunnen ‘inhuren’. We zijn in september begonnen met ongeveer dertig leerlingen en vier begeleiders. Later groeide dit uit tot circa 65 leerlingen en zeven begeleiders. Door de lockdown in december moesten we helaas stoppen met het geven van de bijlessen. Toen de examenleerlingen weer naar school mochten, hebben we direct het programma voor hen weer opengesteld. Op 31 maart waren ook leerlingen van de andere klassen opnieuw welkom.

In de praktijk leerden we intussen wat ‘werkt’ voor de leerlingen en wat niet. Daarom worden er nu steeds kleine groepjes samengesteld, zodat elke leerling veel aandacht kan krijgen. We kunnen op dit moment beschikken over elf studenten. Zij helpen de deelnemers op weg, ondersteunen hen zo nodig bij het plannen en structureren en kunnen vragen beantwoorden of nadere uitleg geven.

Het kost de leerlingen een (uur van een) vrije woensdagmiddag, maar het levert ook wat op! Betere cijfers, meer zelfvertrouwen en een grotere motivatie om het schooljaar goed af te sluiten. En daar doen we het voor!

J.P. Nobel, adjunct-directeur onderbouw vmbo
M.A. de Deugd, coördinator Corona-Inhaal-Programma