Bijbelstudie

Dit jaar zijn we gestart met het derde Bijbelstudieseizoen op onze school. De eerste keer, op 27 september, hebben we een mooie middag gehad met de leerlingen en gesproken over 1 Johannes 1.

Het deelnemen aan de Bijbelstudie is vrijwillig. We zingen met elkaar psalmen en geestelijke liederen en bidden samen. Eén van de collega's houdt een korte inleiding over het Bijbelgedeelte, waarna we in kleinere groepen uiteengaan voor het behandelen van het Bijbelgedeelte. We hebben in de afgelopen jaren de psalmen onder de loep genomen en gesproken over christelijk leven.

Als school hebben we de beschikking over voldoende nieuwe uitgaven van de Statenvertaling, namelijk de 'Bijbel met uitleg'. We komen eens in de 2 á 3 weken bij elkaar.

Inmiddels is er een groep enthousiaste leerlingen. Hier zijn we erg blij mee en dankbaar voor! De leerlingen zijn leergierig en delen persoonlijke vragen.
Als uw zoon/dochter interesse heeft is hij/zij van harte welkom! De eerstvolgende keer is op woensdag 11 oktober om 14.10 uur (tot ongeveer 15.15 uur) in lokaal 108.