Bezoek vwo 4 Europees Parlement

Hoe zit dat nu eigenlijk met Europese besluitvorming? En hoe zijn de verschillende Nederlandse partijen vertegenwoordigd in het Europees Parlement? Op 5 november jl. zijn de leerlingen van vwo 4 op bezoek geweest bij het Europees Parlement om op deze en meer prangende vragen een antwoord te krijgen. Een deel van de groep is op bezoek geweest bij SGP Europees parlementslid Bert-Jan Ruissen.

Hij heeft onze leerlingen een inkijkje gegeven in zijn werk voor het Europees Parlement. De andere leerlingen hebben een presentatie gehad over het werk van D66 in het Europees Parlement. Er is met de leerlingen nagedacht over de positie van Nederland in Europa en de samenwerking binnen Europese fracties. Het was een mooi en waardevol bezoek!