Beat The Street - veilige keuzes maken in het verkeer

“Wat is er in de aula te doen, meneer?” Een vraag die vaak gesteld werd op 18 september jl. Er stonden gemakkelijke lounge stoelen opgesteld, er lagen Virtual Reality brillen bij en koptelefoons. Tevens stond er een groot bord opgesteld en liepen er medewerkers van stichting Team Alert rond.

In de pauzes en tussenuren kwamen veel leerlingen een kijkje nemen. Door middel van de VR-bril en de koptelefoon werden de leerlingen virtueel in verschillende verkeerssituaties gebracht. Er moesten keuzes gemaakt worden over het al dan niet inhalen van een vrachtwagen, met z’n drieën naast elkaar rijden en onder de druk van groepsgenoten snel oversteken, of toch niet. Er kon ook ervaren worden wat een binnenkomend app-bericht met je doet op de fiets en wat je dan van het verkeer om je heen mist. Het gevaar werd ervaren en de mensen van Team Alert gingen met de leerlingen in gesprek over een verkeersdeelname en het maken van veilige keuzes. Als resultaat van die gesprekken, schreven de leerlingen op wat je als verkeerdeelnemer (niet) moet doen om de verkeersveiligheid van jezelf en andere verkeersdeelnemers te verhogen.

Het project heeft zodoende bij velen een bijdrage geleverd aan de bewustwording van de gevaren die bepaalde keuzes in het verkeer met zich mee kunnen brengen. We hopen dat dit project er voor zorgt dat er door de leerlingen in de ‘reality’ veiliger aan het verkeer wordt deelgenomen. 

A.J. Dekker,
adjunct-directeur havo-onderbouw