Artikel Trouw over docent Boerman

Er heeft een mooi artikel in de Trouw gestaan over meneer Boerman, docent tekenen. Hij illustreert en kalligrafeert op middeleeuwse wijze. Lees hier het artikel: https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/jaap-de-alchemist-werkt-met-moderne-devotie~acc566a3/