Welkomstpremie!

Rotterdam verdient de beste leraren. Om de beste leraren te boeien en te binden heeft Rotterdam een eigen Rotterdamse Leraren cao met een welkomstpremie. De welkomstpremie is een eenmalige premie van € 5.000 voor leraren die vanaf schooljaar 2016-2017 in Rotterdam komen lesgeven binnen een vast dienstverband. In het voortgezet onderwijs gaat het om bevoegde leraren in tekortvakken. Klik hier voor meer informatie over de welkomstpremie.

Studeert u of wilt u slechts een deel van de uren invullen? Dan nodigen wij u ook van harte uit om te reageren. Ook is het mogelijk vakken of locaties met elkaar te combineren.
Een volledige betrekking bestaat uit 26 lessen. Aanstelling van docenten vindt plaats in schaal LB.