Wat vragen wij

Van nieuwe collega’s vragen we dat ze de grondslag, het doel en de overige benoemingcriteria van de school onderschrijven. Ook ben je lid van één van de volgende kerkgenootschappen:

  • de Christelijke Gereformeerde Kerken;
  • de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland);
  • de Hersteld Hervormde Kerk;
  • een hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland die zich gebonden weet aan het gereformeerd belijden.