Programma laatste schoolweken cursus 2018/2019 en start nieuwe cursus 

 
Eindtoetsen
4 juli: studieverlof
5 t/m 11 juli: eindtoetsen
12 juli: inhaaltoetsen
15 juli: van 09.00 tot 09.15 uur mogen leerlingen de gemaakte toetsen inzien
 
Jaarsluiting en inleveren huurboeken
De jaarsluiting met de leerlingen wordt gehouden op vrijdag 12 juli in de aula. Hiervoor gelden de volgende tijden:
09.00 uur: klassen 4h
10.00 uur: klassen 1m, 2m en 3m
11.00 uur: klassen 4v en 5v
12.00 uur: klassen 1h en 2h
13.00 uur: klassen 1a, 2a, 1ato, 2ato, 1gto en 2gto
14.00 uur: klassen 3h, 3a, 3to en 3gto
Aansluitend aan de jaarsluiting moeten de leerlingen persoonlijk alle huurboeken inleveren. Leerlingen uit de klassen 3h, 3a, 3ato en 3gto moeten tevens hun kluissleutel inleveren.
 
Overgangsvergaderingen
De overgangsvergaderingen vinden plaats op 16 en 17 juli. Op de dag van de vergadering belt de mentor naar huis in geval van niet bevorderen of niet zondermeer bevorderen.
Op dinsdag 16 juli wordt vóór 17.00 uur gebeld voor de desbetreffende leerlingen uit de leerjaren 1, 2 en 3.
Op woensdag 17 juli wordt vóór 17.00 uur gebeld voor de desbetreffende leerlingen uit de leerjaren 4 en 5.
 
Spreekuur directie
Op donderdag 18 juli van 18.30 tot 19.30 uur kunnen ouders directieleden spreken. Vooraf opgeven is verplicht; dit kan telefonisch of via de e-mail bij de adjunct-directeur, uiterlijk op 17 juli om 23.00 uur. Op dit spreekuur kunnen ouders ook een heroverweging van de bevorderingsbeslissing aanvragen. Dit kan echter alleen als er sprake is van gezichtspunten die in de overgangsvergadering nog niet bekend waren.
 
Rapporten
De rapporten worden in week 29 naar huis gestuurd.
 
Opening nieuwe cursus
De opening van de nieuwe cursus vindt plaats op maandag 2 september 2019 in de Petrakerk van de Gereformeerde Gemeente in Hendrik-Ido-Ambacht (Kerkstraat 10). Deze bijeenkomst duurt van
19.30 uur tot circa 21.00 uur. Alle leerlingen en hun ouders worden hartelijk uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.
 
Klassenindeling nieuwe cursus
De definitieve klassenindeling is zichtbaar vanaf 2 september 9.00 uur. Verzoeken om overplaatsingen kunnen voor die tijd niet worden ingediend.
 
Eerste lesdag
De brugklasleerlingen worden op dinsdag 3 september om 08.30 uur op school verwacht voor een introductiedag, die duurt tot 14.15 uur.
Alle overige leerlingen worden op woensdag 4 september om 08.30 uur op school verwacht. Voor al het bovenstaande geldt: Deo Volente.